Högskolorna sparkar in – men inte alla

Av:  TT

Många studentkårer vid landets lärosäten väljer att genomföra insparkar vid terminsstarten, trots rådande coronapandemi.

Inspark, även kallat mottagning, introduktion eller nollning, är ofta ett uppskattat frivilligt inslag på landets universitet och högskolor.

I år råder förbud mot sammankomster med fler än 50 personer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att hålla avstånd och undvika sociala sammanhang. Trots detta väljer många kårer att arrangera inspark, men med restriktioner.

Unga vuxna smittade

Chalmers studentkår i Göteborg har jobbat med frågan sedan före sommaren.

– Syftet med mottagningen är att alla nyantagna ska skaffa sin första vän och känna sig hemma på Chalmers. Det syftet vill vi ha kvar, men vi ser att vi måste begränsa antalet möten mellan människor, säger David Welander, ordförande.

En av dessa åtgärder är att samma 50 personer ska hålla ihop under hela mottagningen.

Under senare delen av sommaren har det konstaterats att unga vuxna, i åldrarna 20–29 år, är smittade i högre utsträckning enligt Socialstyrelsen. Det bidrar till att många kårer vidtar extra försiktighetsåtgärder.

Inställt i Jönköping

TT har varit i kontakt med ett dussintal av landets studentkårer. Av dessa har fyra valt att helt ställa in de fysiska studiesociala aktiviteterna. I Jönköping brukar insparken pågå i tio dagar, men i juli beslutade kåren att ställa in den.

– Ambitionen är att kunna genomföra någonting, men det blir oerhört begränsat. Det är så många faktorer som ska till för att det ska kunna genomföras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Inte bara för studenter som deltar utan även för samhället i stort, säger Sophia Fröberg Liljenberg, ordförande i Jönköpings studentkår.

Vid Luleå tekniska universitet ska nya studenter däremot välkomnas fysiskt, men bara i fyra dagar, efter många möten och diskussioner.

– Vi tycker att de fyra dagarna är av yttersta vikt för att man ska känna sig trygg och välkommen på universitetet. Vi skulle aldrig ha en nollning om universitetet helt skulle ha distansstudier, men nu är det inte så. Vi ser hellre att de träffas under kontrollerade former, säger Axel Lindgren, kårordförande i Luleå.

Rektorn bidrog

I år är det dessutom fler studenter på många lärosäten efter att regeringen har valt att skjuta till medel till extra studieplatser.

I Uppsala har universitetets rektor valt att bidra med två miljoner kronor till studentkårer och nationer för att de bland annat ska kunna arrangera mottagningar på ett smittsäkert sätt.

– I staden Uppsala är en av de största attraktionerna ett levande studentliv. Man är mån om att det ska fungera någorlunda normalt, säger Uppsala studentkårs ordförande Jacob Färnert.

Publisert:

LÄS VIDARE