Kraftig ökning av social hemlöshet i Malmö

Den sociala hemlösheten har ökat med 50 procent den senaste femårsperioden.
Den sociala hemlösheten har ökat med 50 procent den senaste femårsperioden.

Allt fler med missbruksproblem eller psykisk ohälsa blir hemlösa i Malmö.

Den senaste femårsperioden har de ökat med 50 procent, enligt Hem & Hyra.

– Den här målgruppen är också drabbad av situationen på bostadsmarknaden, säger Rebecca Bichis, avdelningschef för boende, etablering och myndighet på Malmö stad.

Social hemlöshet innefattar hemlösa personer som har sociala problem i form av missbruk och/eller psykisk ohälsa. Enligt Malmö stad behöver personer i social hemlöshet oftast någon form av stöd för att klara sitt boende.

Den senaste femårsperioden har den sociala hemlösheten dock blivit alltmer utbredd i Malmö.

Siffror från Hem & Hyra visar på att det hösten 2018 var 622 personer som led av social hemlöshet i staden. En ökning med 50 procent på bara fem års tid. År 2013 var det nämligen 407 personer med missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa som var hemlösa i Malmö.

– Jag skulle säga att den här målgruppen också är drabbad av situationen på bostadsmarknaden. Bland annat det har att göra med ökningen som finns i den här målgruppen, säger Rebecca Bichis, avdelningschef för boende, etablering och myndighet på Malmö stad.

Än värre för strukturellt hemlösa

Hon betonar dock att ökningen vad gäller strukturell hemlöshet (se faktaruta) är än värre.

– När det gäller ökningen i just den här målgruppen är den inte i närheten av det som vi slarvigt kallar för strukturellt hemlösa. Den pekar nästan rakt upp medan den här är på ungefär samma nivå som tidigare. Det gick ner 2013 och sen upp igen. Den kurvan ligger lite mer linjär än den över den strukturella hemlösheten.

Från kommunens sida ligger fokus på dem socialt hemlösa och insatser med boende kopplade till personer med missbruk, som genomgått rehabilitering och som nyligen kommit tillbaka från kriminalvården finns.

Trots det ökar alltså den sociala hemlösheten. Specifika åtgärder för att kurvan ska vända för just den målgruppen är dock svåra att peka på.

– En del är att försöka lösa bostadsfrågan, eftersom den är besvärlig. Vi har bostadsrådgivning där vi hjälper människor att leta i hela landet. Det läggs väldigt mycket resurser och stöd till individer på att hitta boenden. Det gäller även den här gruppen - vi har ju stöd för alla Malmöbor - men här har vi mer riktade insatser gällande stöd för de som har tillfälliga boenden, för att lösa en mer permanent situation.

”Rätt linjärt behov”

– Det finns mycket att göra gällande boendesituationen för samhället i stort. Vi ser även hur det påverkar denna målgruppen. Tidigare bodde man kvar och då erbjöd vi vårt stöd men det är svårt att hitta boende nu, vilket påverkar siffrorna.

Även om antalet i social hemlöshet har ökat menar Rebecca Bichis på att antalet personer med missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa som behöver deras hjälp inte förändrats nämnvärt.

– När vi tittar på våra siffror utifrån stödbehov så är det ett rätt linjärt behov. Det har inte ökat markant med antalet som behöver stöd. De som behöver stöd med att lösa boendesituationen i kombination med att de behöver stöd har ökat. Med risk för att upprepa mig så har det att göra med boendesituationen i stort.

Höstens hemlöshetskartläggning väntas presenteras vid månadsskiftet.

Publisert:

LÄS VIDARE