GRAFIK: Alla planerade vindkraftverk i Sverige

Över hela landet planeras tusentals vindkraftverk. Men många gånger kan projekten komma som en överraskning för de boende. I kartgrafiken Aftonbladet tagit fram visas vindkraftverk som planeras, godkänts eller, i vissa fall, projekt som godkänts men sedan överklagats.

 
Här planeras vindkraftsverk i din kommun
Sök själv i kartan
Område, antal vindkraftverk, maxhöjd

Följ ämnen i artikeln