Svensk AI vill få folk att tänka lokalt

Marcus Alexandersson/TT

Publicerad 2023-11-16

AI-tjänster i form av Chat GPT har blivit enormt populära på kort tid.

Sluta betala ”AI-skatt”. Det är förhoppningen från svenskt håll när en AI-motor nu släpps fri. Men en svensk Chat GPT är det inte fråga om.

– Det är två helt olika saker, säger Magnus Sahlgren, forskningsledare på AI Sweden.

Chat GPT har på kort tid blivit populärt inom såväl skolvärlden och kulturen som näringslivet och det offentliga.Tjänsten klarar även av att svara användarna på svenska. Så behövs verkligen en svensk konkurrent?

– Nu är som sagt GPT SW3 inte en tjänst utan den bakomliggande modellen. Men ja, det skulle jag säga. Vi har varit helt transparenta med vilken data vi använt, hur vi byggt modellen och vilka avvägningar vi haft, säger Magnus Sahlgren, forskningsledare på AI Sweden som är Sveriges nationella AI-center och fortsätter:

– Det skiljer sig markant mot de kommersiella modellerna där vi inte vet alls vilken data som den tränats på.

GPT SW3, som den svenska AI-modellen heter, är en så kallad språkmodell. Den är med andra ord bra på text, specifikt på att generera fram text, speciellt på svenska. Men den är alltså inte någon direkt konkurrent till populära Chat GPT – som kan göra samma sak.

– GPT SW3 är bara en förtränad modell. Den kan svenska språket. Chat GPT är en produkt, som är byggd av ett amerikanskt företag. I grunden på den produkten finns det en språkmodell av GPT-typ. Sedan har de byggt en massa andra saker ovanpå den modellen, säger Magnus Sahlgren.

Demokratifråga

Frågan kring data, informationen som gör en AI-tjänst kraftfull, och varifrån den kommer är något som Sahlgren poängterar är viktigt. Av flera anledningar.

– Det är till viss del svenska folket som bidragit med datan till de här modellerna. Då anser vi att det är en demokratiseringsfråga att ge modellen tillbaka till användarna.

– Det är ju vi alla som bidragit till kraften i Chat GPT. Men sen måste vi betala för att använda den. Det tycker jag är helt galet. Det ska vara gratis om vi har bidragit med data till den.

AI-skatt

Transparensen och ”ursprungsmärkningen” vad gäller den underliggande datan och arbetssättet är två fördelar som Sahlgren framhåller, förutom att ”köpa svenskt”.

– Ett resultat av den globala utvecklingen vi har är att vi alla kommer att betala en slags AI-skatt till Open AI eller Microsoft. Det är en situation jag inte tycker är superlyckad. Dels att all data vi har flödar ut ur landet. Data är kunskap. Och så betalar vi skatt för att använda den här typen av AI liksom.

GPT SW3 lanseras publikt i olika storlekar, de minsta går att ”köra hemma på laptopen”, och förhoppningen är att både företag, organisationer och myndigheter använder modellen som motor för att bygga egna tjänster ovanpå. Sahlgren påpekar dock att principen ju större desto bättre gäller i sammanhanget.

– Ju större modell desto bättre kvalitet.