Studie: Så mycket ökar skyddet efter andra dosen

Två sprutor av det ena vaccinet ger 88 procents skydd mot att bli sjuk. För det andra är motsvarande siffra 67 procent.

Så bra är vaccinen mot deltavarianten

Skillnaden efter första dosen

Undersökningen som visar annorlunda