Frihetszon i EU – markering mot homofobin

Av:  TT TT:s korrespondent

Aktivister demonstrerar för hbtqi-rättigheter vid en lokal domstol i Plock i Polen. Nu har EU-parlamentet utropat hela EU till en "frihetszon" för htbqi-personer, till stöd för alla dem som utsatts för homofobiskt hat och trakasserier. Arkivfoto.
Aktivister demonstrerar för hbtqi-rättigheter vid en lokal domstol i Plock i Polen. Nu har EU-parlamentet utropat hela EU till en "frihetszon" för htbqi-personer, till stöd för alla dem som utsatts för homofobiskt hat och trakasserier. Arkivfoto.

EU-parlamentet utropar en symbolisk frihetszon för hbtqi-personer i hela EU.

Lugna ner er, tycker kritikerna.

Ledamöterna i EU-parlamentet röstade under torsdagen som väntat med god majoritet för den "frihetszon" som nu utropas.

492 ledamöter sade ja, 141 sade nej medan 46 avstod från att rösta.

Idén är ett svar på de tvärtemotzoner som utropats i en rad städer i Polen och även Ungern, där lokala ledare och politiker inte vill ha något med homosexualitet att göra.

Att Ungerns premiärminister Viktor Orbán i förra veckan fnös om "htbq-galenskaper" har bara ytterligare förstärkt ilskan hos många i EU-parlamentet.

– Orbán och company och de homofoba idéerna är på väg till historiens soptipp, säger svenska ledamoten Abir Al-Sahlani (C).

– Det är han som är problemet. Det är han som har fel. Vi måste vara många som står upp mot honom och hans sjuka idéer, säger kollegan Alice Bah Kuhnke (MP).

Konservativ kritik

Alla håller dock inte med. Ryszard Legutko, från Polens starkt konservativa regeringsparti Lag och rättvisa (PIS) kallar frizonsutropandet för "absurt" och manar parlamentet att "lugna ner sig".

Bulgariske Angel Dzjambazki går ännu längre.

– Ni ska veta att avvikande sexuella metoder och hbtqi-ideologi kan och kommer att öppna dörren till övergrepp mot barn och pedofili och vi kommer aldrig att tillåta det, dundrar Dzjambazki, från ytterhögerpartiet IMRO, i EU-parlamentets debatt.

"Vid er sida"

Utropandet av EU till en frihetszon för hbtqi-personer är samtidigt bara symboliskt. Rent konkret förändras ingenting av torsdagens omröstning.

Resultatet ger ändå en fingervisning av synen på hbtq-rättigheter i EU.

– Det är ett sätt att säga ifrån och skicka en tydlig signal från oss politiker att vi står vid er sida, alla ni som förtycks och hatas och trakasseras. Vi kommer att ta den här fajten så länge det behövs, säger svenska ledamoten Malin Björk (V).

Publisert: