Många äldre motionerar mindre sedan pandemin

Av: TT

Publicerad:
Många uppger att de rört sig mer under pandemin, men lika många säger också att de rört sig mindre. Arkivbild.
Foto: Michael Probst/AP/TT
Många uppger att de rört sig mer under pandemin, men lika många säger också att de rört sig mindre. Arkivbild.

Var tredje person mellan 65 och 79 år har motionerat mindre i vår jämfört med förra året, enligt en undersökning från Friskis & Svettis.

"Vi behöver hjälpas åt och tänka nytt för att skapa förutsättningar för rörelse även för våra äldre", säger generalsekreterare Susanne Jidesten.

Den största motionsminskningen sedan coronapandemin bröt ut i Sverige märks bland äldre, enligt undersökningen. Knappt var femte svarar att man har rört på sig mer i våras, jämfört med förra året. Samtidigt uppger alltså var tredje äldre att man motionerat mindre.

Även i andra åldersgrupper märks en förändring av träningsvanorna under pandemin.

Var tredje person mellan 18 och 29 år uppger att de rört på sig mer – medan lika många säger att deras fysiska aktivitet minskat.

Den största ökningen av motion går att se i Stockholmsområdet medan Göteborgsområdet och östra Mellansverige är de områden där man i högst utsträckning uppgett att man dragit ner på fysiska aktiviteter.

"Att pendlingen har minskat kan ligga bakom den positiva trend vi ser bland unga och i Stockholm, det finns helt enkelt mer tid över att motionera på", säger Susanne Jidesten vid Friskis & Svettis i ett pressmeddelande.

Pandemin har också fört med sig en ökad oro över sin vikt bland svenskarna, enligt en undersökning från Viktväktarna. Närmare var femte svensk har oroat sig mer under pandemin än tidigare.

Enligt undersökningen är det också fler kvinnor än män som känner större viktoro nu, jämfört med innan coronavirusets spridning i landet.

Publicerad: