Professorns kritik: Blåst upp räknandet av antalet dödsfall

Sverige måste se till folkhälsan på lite längre sikt när man bestämmer vilka restriktioner som ska råda.

Det menar Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid Linköpings universitet.

– Självklart är varje dödsfall sorgligt men jag menar att man måste sätta det i någon slags proportion, säger han till Aftonbladet.

Coronastrategins effekter på folkhälsan har inte fått nämnvärt utrymme i den svenska debatten, menar Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik på Linköpings universitet, som tidigare i år skrev en debattartikel i Läkartidningen, där han menar att fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande:

”Coronapandemin har fått oöverskådliga konsekvenser med många döda, stor belastning på sjukvården, svår vårdskuld och svag ekonomi. När man vidtar åtgärder och väljer strategi finns goda skäl att inte kortsiktigt räkna antal döda med covid-19-diagnos, oavsett dödsorsak. Folkhälsan, även äldres före döden, inklusive risk för förlorade levnadsår med kvalitet, måste få större tyngd” skrev Ludvigsson.

”Blåst upp räknandet”

Några månader senare håller han fast vid sin åsikt och utvecklar kritiken:

– Jag tycker att Sverige har haft en av de mest rimliga modellerna och jag tror egentligen att det har varit ett relativt bra sätt att hantera detta på, men jag tycker också att man har blåst upp det här räknandet av antalet dödsfall alldeles för mycket, framförallt i media, säger han till Aftonbladet och fortsätter:

– Hade man inte gjort det så tror jag att samhället hade varit mindre förlamat, vilket hade påverkat både ekonomin och människor mer positivt då vi troligtvis hade haft mindre långsiktiga effekter, såsom att folk nu inte sökt hjälp i tid.

Johnny Ludvigsson.
Johnny Ludvigsson.

Kommer leda till ökad dödlighet

Johnny Ludvigsson menar att rädslan för att bli smittad eller att smitta andra har gjort att antalet som sökt vård eller undersökt sig för eventuella sjukdomar minskat dramatiskt.

– Det är oroväckande att människor inte har vågat söka för exempelvis cancer, hjärt- och kärlsjukdomar eller psykiska problem, säger han och menar att det är först långt senare som man kommer att se vilka de långsiktiga effekterna blir.

– Men man kan räkna med att det kommer att leda till en ökad dödlighet i andra sjukdomar, och att det då är andra, betydligt yngre personer, som drabbas.

”Vilseledande”

Trots att Sverige haft en betydligt mildare strategi jämfört med fler europeiska länder som gjort större nedstängningar, poängterar Johnny Ludvigsson att västvärldens beslut inte bara drabbar sina egna invånare utan också övriga världen.

– En total nedstängning av samhället i flera länder har fått dramatiska effekter på ekonomin i klass med 1930-talet, vilket kan komma att döda många fler än själva viruset. Unicef räknar med att runt 80–90 miljoner barn i världen kommer hamna i fattigdom, och att miljontals barn kommer att dö före fem års ålder. Även uteblivna vaccinationer drabbar miljontals barn.

– Runt 1,5 miljoner människor dör av tuberkulos varje år men det är ingen som stänger ner världen för det. Och att jämföra döda med Norge och Finland som vi håller på med och få skuldkänslor är bara vilseledande och gör inte att vi tänker mer brett.

”Skulle förmodligen dött senare”

Därmed menar Ludvigsson att västvärldens sätt att räkna antalet döda blir missvisande och får enorma konsekvenser.

– Självklart är varje dödsfall sorgligt men jag menar att man måste sätta det i någon slags proportion. Omkring 85 procent av dem som avlidit i Sverige har också haft av någon annan sjukdom, och flera av dem som dog i våras skulle förmodligen ha dött senare i år då dödligheten mellan juli och oktober var lägre än den var i snitt under åren 2015–2019, säger han och fortsätter:

– Det är ett skäl till att jag tycker att man gör en alltför dramatisk sak av antalet döda under coronapandemin. Jämför med vad som skulle kunna hända om vi får en ökad dödlighet bland yngre genom fler hjärtinfarkter, för sent diagnosticerade cancerfall eller ökad mängd depression som kan sluta i självmord.

Kommit lite i otakt

I övrigt menar Johnny Ludvigsson att Sverige vidtagit vissa åtgärder lite för sent.

– De har kommit lite i otakt, men jag tror att det beror på att det är politiker som styr i första hand och inte folkhälsan. Jag håller med om att vi måste dämpa smittspridningen så att sjukvården inte blir överbelastad men jag hoppas dock att man rätt snart kan lätta lite på restriktionerna och göra dem mer proportionerliga.

PODD Med vaccinsamordnaren Richard Bergström

Aftonbladet Daily om vaccinet.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen


Jackpott på 12 miljoner – ta rygg på expertens system här
Publisert:

LÄS VIDARE