Tolv lokförare varslas från Pågatågen

Tolv lokförare varslas om uppsägning från Pågatågen. 

Bakgrunden sägs vara färre resenärer under pandemin – vilket gör varslade lokföraren Almin upprörd. 

– Jag hjälper hundra- till tusentals människor att ta sig till sina jobb och hem. Detta har jag även gjort under rådande pandemi, med ett leende på läpparna, skriver han i ett inlägg på Facebook.

Tolv personer varslas nu från Pågatågen inför våren på grund av så kallad teknisk övertalighet.

– De gick ut med att de blöder ekonomiskt och kom med ett erbjudande den 25 september om att gå ner till 80 procent och ett sämre avtal än vad de har idag, säger Almin Hergić, en av de lokförare på Pågatågen som varslats om uppsägning.

Majoriteten tackade nej till erbjudandet.

– Nu har de gått ut med att de behöver säga upp folk. Då blev man erbjuden det igen, och om man inte tog emot erbjudandet blev man uppsagd. I och med att folk har tackat nej till sina erbjudanden så går de på deras las-lista, och där är det vi som är längst ner som drabbas av detta. Om då jag som är bland de som var längst ner på listan tackar ja till erbjudandet så skickar jag nästa person ut i arbetslivet.

Almin Hergić, som är från Helsingborg, kände sig tvingad att tacka nej för att inte någon annan skulle förlora sitt jobb.

– Jag har inte hjärta nog att göra det, jag får ta den smällen.

Almin Hergić inne i loket på ett Pågatåg.
Almin Hergić inne i loket på ett Pågatåg.

Han menar att det snarare behövs fler anställda.

– Det känns inte bra. Framför allt med det faktum att det inte råder någon arbetsbrist på vår arbetsplats, och Skånetrafiken har gått ut med turpaket för 2021. I det här turpaketet hade vi fler turer än vad vi hade för ett år sedan.

– För mig är de helt fullkomligt ologiskt när vi fått ännu fler turer och när Lommabanan också ska köras. Om nåt så måste det anställas fler, inte sägas upp. 

Almin har gått ut på Facebook och kritiserat beslutet, och inlägget har i skrivande stund delats tusentals gånger.

”Utan mitt jobb så kommer jag inte klara av att betala mina räkningar. Vi är mitt under en pandemi där företag är väldigt motvilliga till att anställa nya medarbetare”, skriver han i inlägget.

– Man går inte ut och kallar det hyvling, men det är ju det det är, det är pest eller kolera. Antingen tackar du ja till lägre lön och sämre villkor eller så sägs du upp. Facket kämpar med näbbar och klor. Det har de gjort hela tiden.

”Vi har en övertalighet”

Christer Ekelund, kommunikationschef på Arriva berättar att man istället gått ner på antalet turer.

– Vad gäller teknisk övertalighet, översiktligt så är det så att de timmar vi kör tåg så dividerar vi med antalet timmar som vi kan schemalägga. Så då ser vi att vi har för många timmar på de anställda.

– Vi kör den trafik som Skånetrafiken beställer, de har kommunicerat att man minskar trafiken med åtta nio procent. Det här gör man på olika sätt, man kör full trafik i peaktid men glesar ut på kvällar och helger. Man kör färre tåg i vissa tider, och halverar tågen och då minskar behovet av antalet kundvärdar på tågen

– Vi är inte klara med schemaläggningen än. Först gör vi tidtabeller och sen planerar vi personalen efter det. Vi kan redan nu se att vi har en övertalighet. Därför har vi verkställt de här varslen.

Christer Ekelund menar alltså att, motsatt den bild som Almin ger, antalet turer minskar och att man därför behöver färre personaltimmar. 

– Om man tittar på den kommunikation som spårtrafiken gjorde så är det ganska tydligt att man minskar trafiken jämfört med tidigare, så det här stämmer inte.

Enligt Skånetrafikens presstjänst går man ner något i antalet turer, men att minskningen enbart är en liten del jämfört med minskningen av antalet resenärer för i år.

”Tidtabellen inför 2021 innebär ungefär 8-9 procent mindre trafik än våren 2019. Just nu minskar resandet med totalt 50 procent. Alltså blir det inte en minskning som är jämförbar med det minskade resandet”, uppger Skånetrafikens presstjänst.

Passagerare kliver ombord på ett Pågatåg vid station Hyllie i Malmö, en tisdag i slutet av oktober.
Passagerare kliver ombord på ett Pågatåg vid station Hyllie i Malmö, en tisdag i slutet av oktober.

Christer Ekelund menar att man gick ut med erbjudandet om att gå ner i arbetstid för att slippa just uppsägningar.

– Det var bättre att ge ut ett erbjudande till alla än att säga upp folk och att man fördelade det här ansvaret inom kollektivet. Bakgrunden är ju pandemin, man kör mindre tåg och vi har färre passagerare, och vi behöver sänka kostnaderna. Istället för att skicka ut personer i arbetslöshet i en pandemi så erbjöd vi alla att gå ner i tid. Men tillräckligt många tackade inte ja. Så då har vi börjat med de här varslen. 

Lokalt kollektivavtal går ut

Kopplingen mellan erbjudandet om att gå ner i arbetstid och att sämre villkor införs är felaktigt, enligt Christer Ekelund. De försämrade arbetsvillkor som Almin kritiserar Pågatågen för är att man bland annat planerar att gå upp i arbetstid, från att 36 timmar varit heltid till att 38 timmar är heltid, färre semesterdagar och minskat ob-tillägg. Enligt Arriva beror dock detta på att det finns ett lokalt kollektivavtal som går ut nu till sista november.

– De försämrade villkoren beror ju på att det är ett lokalt kollektivavtal som förfaller den 30 november. Så det har egentligen inte med det att göra, det lokala avtalet går ut och då går det automatiskt över i ett centralt avtal. Vilket man är tvungen att göra för att det finns inget annat avtal, säger Christer Ekelund på Arriva.

– Vi hoppas fortfarande nu att vi kan hitta ett lokalt kollektivavtal nu sista veckan i november, då kommer inte det att hända. Det här blir en effekt av att kollektivavtalet förfaller. Det har inte med varandra att göra. Vi hoppas att vi hinner lösa det, då blir inte det ett problem.

Publisert: