Kraftigt ökat stöd för Nato – 57 procent vill gå med

Allt fler vill att Sverige går med i Nato, visar nya siffror från Aftonbladet/Demoskop.

Totalt vill 57 procent gå med i försvarsalliansen medan 21 procent säger nej. 

Samtidigt sker en tydlig rörelse bland S-väljare där stödet för svenskt Nato-medlemskap ökat med 12 procentenheter på en månad.

Antalet svenskar som vill se ett Nato-medlemskap ökar stadigt under våren, visar en ny opinionsundersökning från Aftonbladet/Demoskop.

Enligt undersökningen har andelen som vill att Sverige går med i Nato ökat på en månad, från 51 procent till 57 procent i april 2022 – vilket är den högsta nivån sedan mätningarna startade.

– Den uppåtgående trenden fortsätter där allt fler tycker att Sverige ska vara medlem i Nato. En så pass hög siffra som 57 procent är anmärkningsvärd, säger Karin Nelsson, vd på Demoskop.

”Snabb omsvängning”

Om man bryter ner undersökningen på partinivå framgår att det framför allt är bland S-väljare, men även bland SD-väljare, som rörelsen sker mot att vara för ett Nato-medlemskap. Aprilmätningen visar att 41 procent av personerna som planerar att rösta på S nu är för ett svensk Nato-medlemskap jämfört med 29 procent förra månaden.

– Det är allt fler socialdemokrater som tycker att Sverige ska vara medlem i Nato, där pågår helt klart en snabb omsvängning. Samtidigt finns en splittring med en tredjedel som är tveksamma och en fjärdedel som säger nej, så det kommer att bli en fin balansgång för Magdalena Andersson att gå i takt med sina väjare, säger Karin Nelsson.

Militär närvaro på Gotland. Arkivbild.
Militär närvaro på Gotland. Arkivbild.

Bland SD-väljare, där partiledningen under den senaste månaden bytt fot och nu förordar Nato-medlemskap, tycker nu 65 procent att Sverige ska gå med i Nato. 20 procent tycker att Sverige ska säga nej till Nato-medlemskap och 15 procent är tveksamma.

”Avskräckande effekt”

När respondenterna i undersökningen som helhet fick svara på frågan vilket är det viktigaste argumentet för att Sverige ska gå med i Nato angav 64 procent att Sverige inte har tillräcklig försvarsförmåga på egen hand. 43 procent ansåg att Nato har en avskräckande effekt och 39 procent angav att Sverige hör ihop med övriga Nato-länder.

PLUS: Grafik: Så når västs vapen fronten i Ukraina

Det främsta argumentet för att Sverige inte ska gå med i Nato är att ett svenskt medlemskap skulle kunna provocera Ryssland, vilket 38 procent av de svarande valde när de fick frågan i undersökningen.

Så tycker S-väljarna

Ska Sverige gå med i Nato?

Ja: 41 procent (+12)

Nej: 25 procent (-8)

Vet ej: 33 procent (-5)

Jämförelsen gäller förra mätningen som gjordes i mars.

Så gjordes undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1 177 intervjuer under perioden 14-19 april, 2022 och är genomförd som en webbundersökning. 

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Gå med i Iniziopanelen hos Demoskop – och gör dig hörd!

Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE