Fler studenter lockas till yrkeshögskolor

Av:  TT

Allt fler studerar – och den största ökningen syns inom yrkeshögskolan. Arkivbild.
Allt fler studerar – och den största ökningen syns inom yrkeshögskolan. Arkivbild.

Svenskarna studerar mer än någonsin och allra mest har antalet studenter på yrkeshögskolorna ökat, visar siffror från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Förra året var ett rekordår – aldrig tidigare har Sverige haft så många studerande med studiemedel, enligt CSN. Av dessa läste nästan 70 000 personer på en yrkeshögskola, en ökning med 13 procent jämfört med året innan.

”Under pandemin skapades fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan,” säger Carl-Johan Stolt, analytiker på CSN, i ett pressmeddelande.

De allra flesta med en yrkeshögskoleexamen får arbete inom ett år och konjunkturen under pandemin antas ha bidragit till det ökade intresset.

Sedan pandemin har antalet yrkeshögskolestuderande med studiemedel stigit med närmare 45 procent.

”Slopandet av det så kallade fribeloppet kan också ha spelat viss roll eftersom slopandet gjorde det lättare även för personer med högre inkomst att studera och få studiemedel”, förklarar Carl-Johan Stolt.

De populäraste utbildningarna finns inom teknik och tillverkning, medan naturvetenskapliga utbildningar har ökat mest – med nästan 80 procent sedan 2019. Antalet studenter inom hälsa och sjukvård har ökat med 47 procent sedan före pandemin.

Publisert: