C: 1,4 miljarder till primärvård i glesbygd

Av:  TT

Partiledare Annie Lööf håller inledningstal under Centerpartiets partistämma i Sigtuna.
Partiledare Annie Lööf håller inledningstal under Centerpartiets partistämma i Sigtuna.

Centerpartiet föreslår 1,1 miljarder kronor årligen till fler läkare och personal inom primärvården i glesbygdskommuner och 300 miljoner kronor till fler ambulanser på landsbygden.

Centern föreslår fri etablering av vårdcentraler i glesbygdsregioner.

För att möjliggöra för fler utförare att starta vårdcentraler eller filialer vill Centern ersätta det nuvarande systemet med nationell taxa med fri etablering i glesbygdsregioner.

När regionen köper vårdtjänster från småskaliga verksamheter inom primärvården, ska staten vara medfinansiär, enligt förslaget.

– För vi är ett parti från hela landet. För hela landet. Av människor från när och fjärran, för människor från när och fjärran, säger Annie Lööf, som inledde sitt tal med att tala om betydelsen av en levande landsbygd.

– Vi ser styrkorna och potentialen som finns i varje hörn av vårt avlånga land. Men vet att inget av det kommer av sig självt. Det kräver handlingskraftiga, modiga människor. Och det kräver en politik som varje dag lyfter och stöttar alla dessa fantastiska människor, säger hon.

Tre program

Centern vill också satsa en miljard mer per år än regeringen till landsbygdsprogrammen.

Lööf lyfte också de tre politiska program partistyrelsen lägger på centerstämman: ”En grön ekonomi för fler företag och jobb”, ”Vård och omsorg av hög kvalitet” samt ”En stark liberal demokrati”.

– Vi lever i en tid då det liberala, öppna och demokratiska samhället är hotat. Av våldsbejakande extremism, av utländska stater som försöker påverka våra val, eller så misstro i vårt samhälle. Av auktoritära ledare som inspirerar politiska krafter på hemmaplan, säger Lööf.

Hon angrep särskilt Sverigedemokraterna.

Friskolorna het fråga

– Partiet vill ha grundlagsskrivningar om att makten ska utgå från ”svenskarnas folk” och inskränka minoriteters rätt till sin egen kultur.

Däremot sade Annie Lööf inget i sitt tal om att partistyrelsen riskerar att köras över av stämman i synen på friskolesystemets nuvarande utformning.

Från att ha varit anhängare av kösystemet till friskolorna har Centern börjat svänga i frågan. Centerpartiet i Stockholms stad, med bland andra partiets ekonomiskpolitiske talesperson Martin Ådahl som en av undertecknarna, och Centerns ungdomsförbund (Cuf) vill avskaffa kösystemet helt och ersätta det med ett gemensamt antagningssystem för alla skolor inom en kommun och med andra urvalskriterier, inklusive lottning i sista hand.

Partiledningen vill inte gå fullt så långt, men mjukar ändå upp den tidigare hållningen. Tiden för att ställa sitt barn i kö till en skola föreslås begränsas till tre år före skolstart och kön får bara uppta 50 procent av platserna.

Går längre

Men kommittén som behandlat motionerna kör över partistyrelsen och ställer sig bakom förslagen att helt avskaffa kösystemet. De anser liksom ungdomsförbundet att partiledningens förslag är otillräckliga.

– Vi vill bevara valfriheten och höja kvalitetskraven. Från partistyrelsen anser vi att det är viktigt att möjligheten finns att ställa i kö, men vi vill begränsa den, säger Annie Lööf på en pressträff efter talet.

En annan fråga som kommer att diskuteras på stämman är vinstfrågan. Här finns en motion från Skaraborg, med kravet att alla friskolor oavsett driftsform ska drivas med vinstutdelningsbegränsning, som får stöd av distriktet (men avslag av partistyrelsen).

Andra, bland andra riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen, Skånedistriktet och Cuf, har anslutit sig till förslaget med tillägg om krav på kvalitetsuppfyllelse för att få ta ut vinst.

Annie Lööf vill dock inte se några vinstbegränsningar.

– Alla i Centern vill värna valfriheten. Partistyrelsen går inte fram med något sådant förslag. Vi tror på en mångfald utövare och vill fokusera på innehållet i skolan, säger hon.

Publisert: