Apoteket återkallar eget kosttillskott

Uppdaterad 2021-09-07 | Publicerad 2021-09-06

Apoteket återkallar tabletter och brustabletter – kan innehålla bekämpningsmedel.

Tio varianter av apotekskedjan ”Apotekets” egna kosttillskott återkallas.

Tillskotten innehåller kalciumkarbonat som har kontaminerats med etylenoxid, ett bekämpningsmedel som är förbjudet inom EU. I låga halter utgör kemikalien inte någon större hälsorisk.

Apoteket har skickat prover på analys, men återkallar alla produkter som berörs med hänvisning till försiktighetsprincipen.

Varorna kan lämnas tillbaka utan kvitto, eller slängas med vanliga hushållssopor.

Kosttillskotten det gäller är tabletter och brustabletter av olika slag med specifika utgångsdatum och produktionsnummer. Se hela listan nedan.

LÄS VIDARE