Gruvans aktieägare förda bakom ljuset av högerextremist

avFrida Sundkvist, SvD

I det fördolda har den rasistiska extremhögerns frontfigurer fört ovetande aktieägare bakom ljuset. I centrum finns ett svenskt bolag med planer på en guldgruva i Småland. Huvudägaren är känd från kretsar som finansierar extremhögern.

1 av 3 | Foto: Christoffer Dulnys Facebooksida
Daniel Friberg, Richard Spencer och Christoffer Dulny i Charlottesville 12 augusti 2017.

Från extremhögerns våldsamma demonstrationer i amerikanska Charlottesville går en rak linje till Västervik. Där, i den svenska berggrunden, ville den nya svenska extremhögerns frontfigurer – som deltog i demonstrationerna – gräva efter guld, via ett svenskt gruvbolag: Wiking Mineral, som i dag heter Svenska Bergsbruk.

Men bakom gruvbolaget Wiking Minerals fasad döljer sig flera uppseendeväckande affärer.

Bolagets ägarlista har bestått av flera namn som kan eller har kunnat kopplas ihop med extremhögern. De två mest kända:

  • Patrik Brinkmann, grundare och huvudägare till Wiking Mineral. En inflytelserik frontfigur för extremhögern och även känd som finansiär av extremhögern.

  • Daniel Friberg, förläggare och verksam inom den så kallade alternativhögern (alt-right). Han har varit vd och styrelseordförande för bolaget Wiking Mineral och dotterbolaget Nordic Resources och deltog dessutom vid demonstrationerna i Charlottesville.

För tio år sedan letade Wiking Mineral efter det radioaktiva grundämnet uran. Därefter skiftade bolaget fokus till andra mineraler och guld.

Aftonbladet och SvD har granskat fler än hundra offentliga dokument, som årsredovisningar, stämmoprotokoll, tingsrättens rekonstruktionshandlingar, delårsrapporter och pressmeddelanden.

Granskningen visar att huvudägaren Patrik Brinkmann har fört andra aktieägare - ovetande småsparare - bakom ljuset. De kan ha förlorat miljoner. Utan att berätta för aktieägarna har Brinkmann låtit Wiking Mineral (där han var huvudägare) köpa upp andra av hans bolag – för flera miljoner kronor över den senaste värderingen.

En av affärerna skedde 2010 då Wiking Mineral köpte ett av Brinkmanns bolag. Prislappen: 8 miljoner kronor, vilket var 5 miljoner över den värdering som gjordes när han kort före transaktionen köpte ut de övriga investerarna.

Inte nog med det: vid två tillfällen, 2011 och 2014, köpte Wiking Mineral bolag av Brinkmann - igen. Brinkmann själv skriver i ett mejl att Wiking Mineral bara köpt ett bolag av honom vid ett enda tillfälle, 2010.

Men enligt dokument som Aftonbladet och SvD granskat var han även huvudägare i bolaget som köptes 2012. Brinkmann skriver att det var de andra aktieägarna - hans fru, hans barn och en affärspartner - som sålde innehav till Wiking Mineral.

Vid den senaste affären värderades det uppköpta bolaget, Nordic Resources (tidigare Havilah Mining), till cirka 30 miljoner kronor. Två år tidigare var värdet på bolaget cirka 300 000 kronor, enligt årsredovisningen. Uppvärderingen på strax under 30 miljoner kronor verkar ha skett utan att något nämnvärt förändrats i bolaget.

Nordic Resources skulle därefter noteras på Aktietorget. På finansspråk kan liknande förfaranden kallas för ”pump and dump”; att blåsa upp värdet på ett bolag och därefter dumpa över det på andra aktieägare.

Men planerna blev aldrig av.

Daniel Friberg ser inget konstigt med affären. Han är tidigare vd och ordförande för Wiking Mineral, men har i dag varken kvar sitt aktieinnehav eller någon ledande befattning i bolaget.

”Detta var ett affärsmässigt beslut i linje med vår uttalade och via pressmeddelanden kommunicerade strategi att öka Wiking Minerals innehav i Nordic Resources med syfte att på sikt göra det till ett dotterbolag snarare än ett intressebolag”, skriver Daniel Friberg i ett mejl till SvD.

Olof Kronlund, åklagare på Ekobrottsmyndigheten, har tagit del av avidentifierade uppgifter om affärerna. Han vill inte dra några slutsatser, men ur ett generellt perspektiv förklarar han att om vissa kriterier är uppfyllda kan det handla om till exempel trolöshet mot huvudman om en företagsledare tömmer ett bolag på tillgångar eller låter bolaget betala ett överpris i affärer.

Ett annat alternativ är svindleri, då någon utan legala skäl pumpar upp värden i till exempel en årsredovisning för att påverka den finansiella bedömningen av bolaget.

Wiking Mineral satsar nu, senhösten 2017, på att göra comeback på marknadsplatsen Aktietorget – men utan Patrik Brinkmann.

Fotnot: Texten är ett samarbete mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladet.

ARTIKELN HANDLAR OM