Kvinnomorden ökar: Minst 16 dödades 2016

Nu vet vi att 267 kvinnor har dödats av sin man eller ex-man under 2000-talet.

Aftonbladets unika granskning avslöjar att minst 16 kvinnor dödades förra året, de flesta i sina hem.

Det är samma nivå som för hela 2000-talet.

Var tredje dödad kvinna hade levt i Sverige mindre än fyra år.

Under åtta år har Aftonbladets granskat morden och dråpen på kvinnor i Sverige. Nu kan vi visa 267 fall under 2000-talet. Vi vet vilka kvinnorna var, varför de dödades och hur.

Brottsförebyggande rådet hävdar att brotten minskar. Tidigare brukade man uppskatta att 17 kvinnor dödas varje år.

När myndigheten räknar dödstalen åren 2010-2015 har “bara” 13 eller 14 kvinnor dödats varje år. Men bilden är inte entydig. Vår granskning visar tvärtom – i strid med myndighetens budskap – en ökning.

Minst 16 döda

Vi kan avslöja att minst 16 kvinnor under 2016 blev strypta, skjutna och dödade med kniv och yxa av en man de hade älskat och litat på.

  • 17 minderåriga barn förlorade sin mamma.
  • Fem barn såg mordet.
  • Nästan alla kvinnorna dödas i sina egna hem.
  • Sju kvinnor dödades när de ville lämna mannen.

Dödstalen kan stiga till som flest 20 dödade kvinnor under 2016. Två fall har nått domstol, och ytterligare två är under utredning.

Vart tredje offer var utlandsfödda

Utlandsfödda kvinnor är överrepresenterade i dödligt våld. Vi kan med vår granskning uppskatta att omkring 30 procent av de 267 dödade kvinnorna var födda i ett annat land.

Men förra året var fler offer än någonsin – sex av 16 – kvinnor som levt kort tid i Sverige, som längst tre och ett halvt år. Det är mer än vart tredje offer.

Så har det inte varit tidigare under 2000-talet. Fram till nu var bara enstaka offer, som flest en eller två varje år, kvinnor som levt kort tid i Sverige.

Publisert: