Dygnen har blivit kortare efter skalvet

NYHETER

Den kraftiga smällen satte hela klotet i gungning

Jordbävningen i Indiska oceanen var den kraftigaste på 40 år.

Smällen satte hela jordklotet i gungning och har fått jorden att snurra fortare. Därmed blir dygnet lite kortare.

Dessutom har skalvet flyttat flera öar så att kartan måste ritas om.

En jordbävning som mäter 8,9 på Richterskalan är extremt kraftig. Sprängkraften motsvarar en miljon atombomber.

Skalven uppstår i sprickorna mellan olika kontinentalplattor. Sumatra är en av de mest jordbävningsdrabbade platserna i världen. Där möts den indiska, den australiska och den eurasiska kontinentalplattan. I mitten ligger den burmesiska mikroplattan. Här finns alltså en mängd sprickor i jordskorpan. Under decennier har den indiska plattan pressats in under den burmesiska och enorma spänningar byggt upp. Utlösningen kommer på ett ögonblick. Jätteskalvet förra söndagen var det kraftigaste i området på 200 år.

Öarna flyttade sig

Hela havsbotten höjdes med omkring 15 meter i sprickan utanför Sumatra. På kuppen flyttades även landytorna.

- Öarna kan röra sig både i höjdled och sidled på grund av förkastningen, säger Roland Roberts, professor i geofysik vid Uppsala universitet.

Enligt den amerikanska geologen Ken Hudnut kan jordbävningen ha vridit Sumatras nordvästra spets ett tiotal meter åt sydost.

De dödsbringande flodvågorna som uppstod efter skalvet har ytterligare påverkat öarnas utseende eftersom stränderna eroderats av det framforsande vattnet.

Men det är inte bara jordens yttre som förändras.

-När jorden får sig en smocka sprider sig de seismiska vågorna runt hela klotet och träffar sig själva. Det får hela jorden att vibrera som en kyrkklocka i flera dagar efteråt, säger Roland Roberts.

Snabbare jordsnurr

Jordaxeln rubbas tillfälligt. Och jorden snurrar lite fortare kring sin axel - permanent. Orsaken är att tyngdpunkten flyttats närmare jordens mitt eftersom den indiska kontinentalplattan pressats nedåt. Det är samma princip som när en skridskoprinsessa kryper ihop för att snurra fortare på isen. Massan koncentreras mot mitten.

Det tar ett dygn för jorden att göra ett varv, men efter den kraftiga jordbävningen utanför Sumatra går det cirka tre miljondels sekunder snabbare, spår den amerikanska rymdstyrelsen Nasas geofysiker Richard Gross. Dygnet blir alltså lite lite kortare.

Men det är inget att bekymra sig över. I själva verket bromsas jordens rotation med några mikrosekunder varje år. För 100 miljoner år sedan när dinosaurierna härskade på jorden snurrade jorden så fort kring sin axel att ett dygn bara tog 16-18 timmar.

Så fungerar Richterskalan

Läs mer

Eva Barkeman