Åt sin flickvän är fri i dag

NYHETER

Läkaren: Vi kan inte låsa in patienter resten av livet

MALMÖ

Mannen mördade, styckade och åt upp sin flickvän.

I dag lever han ute i samhället – trots risk för återfall.

– Vi kan inte ha patienter inlåsta resten av livet, säger chefsöverläkare Sten Levander.

I november 1979 mördade och styckade den då 30-årige mannen sin 28-åriga flickvän. Mannen tillagade ett tiotal ”måltider” av delar från kvinnan. Till detta drack han vin.

I mannens kylskåp hittade Malmöpolisen flera kilo illaluktande kött, inslaget i sex tygpaket. Det var delar av den försvunna flickvännen. Resten hade han antingen ätit upp, spolat ner i avloppet eller kastat i Malmös hamnbassäng.

I polisförhören berättade han att han blev irriterad på flickvännen som ville ha sex. Därför dränkte han henne i badkaret.

Under flera dagar arbetade han sedan med styckningen av kroppen. Likdelarna vägde han på badrumsvågen och antecknade noga vad de vägde.

Håret i en plastpåse

Huvudet skalperade han för att se hur det såg ut. Håret förvarade han i plastpåsar i en garderob.

Den nu 54-årige mannen dömdes sommaren 1980 till sluten psykiatrisk vård för mord.

Efter 23 år av rättspsyki-atrisk vård bedömer Sten Levander, chefsöverläkare vid rättspsykiatriska kliniken i Malmö, att mannen inte har förändrats, men har skaffat sig en fin, trevlig och polerad yta.

Gillar inte mediciner

I länsrättens protokoll framgår att 54-åringen studerar språk på akademisk nivå. Hans begåvning är hög, men han har fortfarande bristande förmåga att sätta sig in i andra männi-skors tänkande. Han saknar empati och har en ”inre tvångsmässighet och benägenhet för ritualstyrning i kombination med viss ovilja mot medicinering och bristande sjukdomsinsikt”.

Länsrätten gör idag bedömningen att det finns risk för återfall.

Trots det vill Sten Levander att mannen ska ha långtidspermission.

I slutet av november förra året beslöt länsrätten att mannen skulle få vistas i sin bostad i Malmö, i stället för på kliniken, till och med den 26 maj i år.

Ska göra återbesök

Ett av skälen är att han har skött sina tidigare permissioner.

Ett villkor för att mannen ska kunna vara fritt ute i samhället är att han följer Sten Levanders föreskrifter om återbesök till avdelningen varje vecka. Det ska minimera risken för återfall.

Zendry Svärdkrona