Bensinpriset på väg mot nytt rekord

NYHETER

Bensinpriset fortsätter att stiga. Mycket tyder på att det kommer fler höjningar och att toppnoteringarna från 2001 är i fara.

På måndagen höjde bensinbolagen priset på bensin med 15 öre till 10:48 kronor litern. Nu återstår endast 20 öre till rekordnoteringen för tre år sedan och det mesta tyder på att prisökningarna fortsätter.

– Det är fler signaler som pekar uppåt än nedåt just nu, säger Ulf Svahn, informationschef på Statoil.

Ett allvarligare avbrott i produktionen, som en brand i ett raffinaderi eller ett terrorattentat i Irak, innebär att rekordet från 2001 skulle bräckas rejält, tillägger han.

Osäkert i Irak

De senaste höjningarna har bland annat berott på den fortsatta oron i Irak med flera attentat mot oljeledningar i förra veckan, samt att efterfrågan på bensin och råolja varit betydligt större än väntat.

– Detta har gjort att lagren inte har ökat som man räknade med när Opec höjde sin produktionsnivå, säger Ulf Svahn.

Den höga efterfrågan i USA har gjort att landet för närvarande importerar stora mängder bensin från Europa. Och eftersom även Europa är på väg in i semestersäsongen med höga efterfrågenivåer har priset stigit stadigt sedan den 29 juni.

Efterfrågan från Kina

Till detta kommer en oväntat stor efterfrågan på råolja i Kina, berättar Leif Persson, analytiker på OKQ8. Under det första halvåret i år ökade Kina sin import av råolja med 39 procent till 61 miljoner ton vilket ska jämföras med att importen för helåret 2003 låg på 91 miljoner ton.

– Kina är för närvarande världens verkstad med en oerhört stark tillväxt. Landet har gått om Japan och blivit världens näst största oljekonsument efter USA, säger Leif Persson.

Han berättar att Opec till och med funderar att överge det prisspann på 22 till 28 dollar fatet som hittills ansetts idealiskt till den högre nivån 28-35 dollar fatet.

– Och då har man ju kapitulerat inför situationen, säger han.

Sedan tidigare har Opec lovat att ytterligare höja produktionen med 500 fat per dag från den 1 augusti. Nu letar man efter gömda reserver för att om möjligt höja produktionen ytterligare, berättar Persson.

Per Aschan/TT