Att rösta är en röst mot våldet

NYHETER

Valet kan avgöra Iraks framtid

Kan man kalla valet i Irak demokratiskt?

Röstlokalerna hålls hemliga in i det sista.

Valurnor körs ut med tung militär eskort.

En del av kandidaterna är hemliga av säkerhetsskäl.

Någon valrörelse värd namnet har inte existerat.

Som prov på demokrati är det ett skämt. Men ett allvarligt skämt. Valet kan trots allt avgöra Iraks framtid.

Varför är valdeltagandet så viktigt?

I Irak är väljarna levande måltavlor. Om människor trots den uppenbara risken att bli sliten i stycken av en bilbomb väljer att rösta är det en kraftfull signal mot terrorister och Saddamtrogna. Att rösta är en röst mot våldet. Stannar folk hemma bli effekten en moralisk boost för motståndsrörelsen.

Är det lika farligt att rösta överallt?

Nej. Det finns delar av landet där riskerna för attacker är mindre, de shiakontrollerade delarna i söder och kurdområdena i norr. Men två av tre irakier bor i områden där attacker inträffat den senaste månaden.

Om valet blir en framgång är Irak en demokrati då?

Knappast. Det finns en övertro på att valet ska innebära stora förändringar. Valet är ett myrsteg på en lång återstående väg.

Hur vet vi att valet går schyst till?

Det vet vi inte. De internationella valobservatörerna tycker det är för farligt och har stannat hemma. Många tidningar, radio och tv väljer att bevaka på distans. Med få oberoende ögonvittnen blir den verkliga sanningen om valet svår att få fram.

Kommer terrorister att försöka störa valdagen?

Nästan säkert. Några spektakulära attacker tidigt på dagen kan få väljarna att stanna hemma. Våldet har ökat kraftigt inför valet. Motståndsmännen vill visa att de kan sprida död och förintelse trots alla extra säkerhetsåtgärder regimen vidtagit.

Hade det inte varit bättre att ställa in?

Nej. Man kan ifrågasätta det vettiga i att utlysa val utan att ha kontroll över landet. Men ställa in när man väl bestämt valdag hade varit en seger för terrorister och motståndsmän.

Upphör våldet efter valet?

Det vore en sensation. Motståndsrörelsen tillsammans med terroristerna är så starka att de knappast ger upp bara för att valet kunnat genomföras. Men ett hyfsat valdeltagande innebär en svår motgång för dem.

Optimisterna kan peka på exemplet Afghanistan. Inför valen där i höstas avlöste terrorattackerna varandra. Valet blev en succé och våldet har minskat kraftigt. Men förutsättningarna är helt andra i Irak.

Wolfgang Hansson