Tegsbron hotad av översvämningar

NYHETER

Vägverket höjde beredskapen i Umeå

Umeå drabbades av kraftiga översvämningar efter ihållande regnoväder under natten till tisdagen.

Räddningstjänsten jobbade hela natten med att pumpa undan vatten ur flera källare.

– Jordmassor har glidit undan och det finns risk för erosion på fler ställen, sa Lennart Andersson, driftledare vid Vägverket.

Regnet startade på måndagskvällen och fortsatte under hela natten och tisdagsmorgonen. De stora vattenmängderna gjorde att flera vattendrag höll på att svämma över.

– Det regnar fortfarande här och vi pumpar för fullt ut vatten från en radhuslänga, sa räddningstjänstens beredskapschef Magnus Lundqvist.

Stora trafikstörningar

Det fanns risk för att Tegsbron i Umeå var tvungen att stängas av på grund av vattenmassorna. Körfält stängdes av och Vägverket försökte få en bild av vilka skador regnet orsakat. Cykeldelen av bron förstördes av regnet, uppgav Umeåpolisen.

Ett körfält stängdes av och det uppstod stora trafikstörningar på platsen. Två körfält, ett i norrgående och ett i södergående riktning hölls öppen för trafiken.

– Det har regnat kopiösa mängder och det fortsätter. Det finns risk för fler erosioner och vi håller på att fylla upp hålen där massorna har glidit undan, säger Lennart Andersson.

"Som en vårflod"

En patrull från Vägverket åkte runt under dagen för att kontrollera alla broar i Umeå.

– Det finns risk för fler skred och ras och vi har höjt beredskapen. Det är som en vårflod här, sa Lennart Andersson.

Regnet fortsatte att ösa ner under tisdagsmorgonen. En privatperson som aftonbladet.se pratade med berättade att på hennes tomt steg vattnet med en decimeter på bara 45 minuter.