Tornedalsfinskan får sin första språkvårdare

NYHETER

”En drömtjänst” säger Umeåforskaren

Minoritetsspråket tornedalsfinska, som egentligen heter meänkieli, har fått sin första språkvårdare.

Umeåforskaren Harriet Kuoppa har tilldelats uppdraget av Institutet för språk och folkminne i Uppsala.

Foto: Harriet Kuoppa.

Harriet Kuoppa ska dokumentera och arkivera språket i skrift och tal. I olika sammanhang ska hon även informera om kulturen i Tornedalen.

– Det är en drömtjänst för mig personligen och för meänkielin är det väldigt viktigt, säger Harriet Kuoppa till aftonbladet.se.

Meänkieli är sedan 2000 ett officiellt minoritetsspråk i Sverige. Språket talas främst i Pajala, Haparanda, Övertorneå samt Kiruna och Gällivare. Uppskattningsvis talas eller förstås språket av 40 000 personer i Norrbotten.

Lärde sig svenska i skolan

Harriet Kuoppa är uppväxt i byn Kitkiöjärvi norr om Pajala med en finsk mamma och en svensk pappa som talade meänkieli. Själv lärde hon sig inte svenska förrän hon började i grundskolan.

– Den här tjänsten är viktig för att skriftspråket ska överleva. Jag är jättetacksam för att det finns folk som har skrivit böcker på meänkieli och talat in på band, så det finns något att dokumentera, säger hon.

I dagsläget arbetar hon på sin avhandling, som också handlar om meänkieli. Och henns nya tjänst är förlagd till Umeå, så hon kommer inte att behöva flytta.

Linda Nohrstedt