Borg vs Nuder

NYHETER

Nye finansministern fick hård kritik av sin företrädare

I budgetdebatten kallade finansminister Anders Borg budgeten en milstolpe och sade att regeringens politik kommer att ge fler människor arbete. Fd finansministern Pär Nuder var dock mycket kritisk.

- Varför ska skattesänkningarna betalas av arbetslösa och sjuka? frågade han.

Finansminister Anders Borg presenterade i dag budgetpropositionen för Riksdagen.

- Det här är en milstolpe som innebär slutet för epoken Persson och början för epoken Reinfeldt. Det viktigaste för regerigen är kampen mot massarbetslösheten, vilket vi gick till val på. I dag står över en miljon människor utanför arbetsmarknaden, och det måste vi göra något åt, sade Anders Borg som tillade att det kommer att ta tid.

- Det kommer att ta tid, och det kommer att fordras en del tuffa förslag och tuffa beslut. Men grundtanken är att det måste löna sig att arbeta. Vi vill återinföra arbetslinjen, sade han.

"Måste betala av välfärdsskulden

Vidare sade Anders Borg att regeringen vill ha en gemensamt finansierad välfärd- men att det allmänna inte ska betala utanförskapet för de som är sjuka och arbetslösa.

- Vi måste betala av välfärdsskulden. VI kan inte ta oss friheter nu och sedan förvänta oss att våra barn och barnbarn skall betala i framtiden.

"Fler kommer att vilja anställa

Anders Borg poängterade vidare att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring.

- Därför kommer ersättingsnivåerna att bli något lägre. VI tror att vår politik med avskaffande av skatter i kombination med andra åtgärder kommer att göra att fler vill arbeta och fler vill anställa.

Den första som gjorde inlägg i debatten som följde var f.d finansminister Pär Nuder.

" Varför ge sig på de svagaste i samhället?"

- Välkommen Anders Borg och välkommen till politikens vardag. Välkommen att möta de kroniskt sjuka och arbetslösa fattiga som kommer att få det ännu sämre tack vare din politik omsatt i praktiken, inledde Nuder och fortsatte kritiken:

- Varför ska svångremmen dras för de svagaste i samhället? Varför ska skattesänkningarna för de som redan har finansiera med försämringar i a-kassan?

Den här politiken kommer att göra de redan fattiga fattigare och de redan rika rikare, sade Nuder.

Anna Lindström