Tog gåvopengar – betalade huslån

NYHETER

Madeleines föräldrar ändrar sig efter skarp kritik

1 av 3 | Foto: MISSTÄNKTA Kate och Gerry McCann säger att de inte längre använder pengar ur fonden för Madeleine sedan de själva är misstänkta för att ligga bakom försvinnandet.

LONDON. Privatpersoner har skänkt miljoner till sökandet efter Madeleine.

Men föräldrarna har använt fonden till att betala av huslånet.

I fonden finns över 14 miljoner kronor som samlats in genom donationer från allmänheten.

Stora summor

Författarinnan JK Rowling och affärsmogulen Richard Branson har också skänkt stora hemliga summor.

Allt för att stötta sökandet efter Madeleine McCann som varit försvunnen i ett halvår på lördag.

Bekräftar

Nu bekräftar Kate och Gerry McCanns talesperson att en del av fonden använts till att betala av föräldrarnas bostadslån.

– Fonden har alltid varit tillgänglig att även hjälpa familjen finansiellt om så krävts, och de har bara använt pengarna till två avbetalningar tidigare i år, säger Clarence Mitchell till Sky.

När Kate och Gerry McCann, båda 39, blev huvudmisstänkta i Madeleine-fallet i september övervägde de att använda en del av fonden till att betala för sina advokater.

Men efter skarp kritik från allmänheten ändrade de sig. Clarence Mitchell förklarar nu att föräldrarna beslutat att inte använd pengarna för personliga skäl sedan dess.

– När de blev misstänkta slutade det, vilket var ett ömsesidigt beslut mellan fondens styrelse och McCanns – de var införstådda med att deras ändrade status i fallet gjorde att de inte längre kunde få hjälp, säger Clarence Mitchell.

Miljoner i Portugal

Däremot har det kommit fram att en tredjedel av fonden sedan tidigare använts för att betala familjens omkostnader, boende i Portugal och löner för personal.

Kate och Gerry McCann var i Portugal i över fyra månader sedan fyraåriga Madeleine försvann den 3 maj. Och de höll på att bli barskrapade.

Gerry McCann ska börja jobba som läkarkonsult igen på torsdag medan Kate McCann inte ska återgå till sin läkartjänst.