Livsfarlig smitta spreds på dagis

NYHETER

”Vi har inga planer på att stänga”

Foto: Stannar hemma Barn som uppvisat symptom hålls hemma i väntan på provsvar.

13 förskolebarn i Sundbyberg har visat tecken på farlig smitta.

Trots att infektionen är mycket smittsam hålls fortfarande förskolan öppen.

I förra veckan kunde man konstatera att ett barn på Ekbackens förskola i Sundbyberg bär på cryptosporidiuminfektionen, som sprids via parasiter.

Tolv andra barn och en förskolelärare har uppvisat symptom och hålls hemma.

– Vi får svar tidigast på fredag. Om fler är smittade så får vi ta prover på skolan, säger Ingegerd Hökeberg, biträdande smittskyddsläkare på Smittskyddsenheten.

Livshotande smitta

Infektionen är högst smittsam. Och direkt livshotande om den smittade har nedsatt immunförsvar.

För att undvika att infektionen förs vidare ska smittade personer inte vara i kontakt med friska personer.

Men en del får inga symptom alls.

Trots detta är barn och personal, som inte uppvisat några symptom, på plats som vanligt.

Pool spred smittan

– Vi har skjutit på inskolningen av de nya barnen, men i övrigt är driften i full gång och vi har inga planer på att stänga, säger Lisbeth Kapitelli, biträdande rektor på förskolan som har 68 inskrivna elever.

Smittan tros ha spridits via en pool som personalen lät barnen leka i.

Smittskyddsenheten rekommenderar inte dagis och förskolor att ha småpooler, eftersom det ökar risken att smittas av sjukdomar, bland annat cryptosporidiuminfektionen.

FAKTA/Cryptosporidium

Anna Fribergh (.se)