Utredning visar fosterbarns trauman

NYHETER

”Vi känner oss förtvivlade och vanmäktiga”

Så sent som på 1980-talet blev fosterbarn utsatta för grova övergrepp och misshandel i Sverige.

Det visar en statlig utredning som kartlägger vanvården.

Regeringen försöker kartlägga vanvården av fosterbarn som förekom i den sociala barnavården längre tillbaka i tiden. Hittills har cirka 60 personer intervjuats, och resultatet är än så länge förödande.

– Jag blev förvånad, förtvivlad och upprörd över vad vi fick höra, säger utredaren Göran Johansson.

Delrapporten som i dag överlämnas till folkhälsoministern Maria Larsson är endast 18 sidor lång men det är tung läsning.

”Flera intervjupersoner berättar hur de har blivit slagna, i ansiktet, på kroppen, med eller utan kläder. De har slagits med sopkvastar, mattpiskare, kedjor, galgar, piskor, brädor eller med händerna”, står det att läsa i utredningen.

Ensamhet och vanmakt

Intervjupersonerna berättar för utredarna om hur de som barn blev misshandlade, bestraffade, förnedrade och tvingades arbeta. Men de berättar också om ensamheten, förvirringen och vanmakten:

”Många personer berättar att detta skett, inte en gång utan systematiskt och upprepat, utan någon annan förklaring än att de skulle vara ”onda” ”besatta av djävulen”, ”horungar”, ”tattarungar”, ”hopplösa fall”, ”dumma i huvet”.

Hur kunde det här få hända?

– Redan nu kan vi av intervjuer och arkivmaterialet se att man många gånger har brustit i kontroll och tillsyn av institutioner och fosterhem. Men finns också exempel på att barn har slagit larm men att ingen i vuxensamhället har lyssnat på dem. Och det gäller inte bara myndigheter utan även personer runtomkring, säger .

Intresset för utredningen från de nu vuxna fosterbarnens sida är stort.

– Vi visste ju att det fanns människor som i medierna hade beskrivit vad de hade varit med om. Men att det var så kompakt hade vi inte trott, säger Göran Johansson.

Hur tror du situationen för barnen ser ut i dag?

– Det är svårt för mig att ha en uppfattning om. Men synen på barn och barns rättigheter har ju förändrats påtagligt sedan tiden då barnagan förbjöds.