”En seger för alla unga kvinnor”

NYHETER

...och en seger för rättsväsendet”

Stureplansprofilerna borde ha fällts redan i tingsrätten, anser Thomas Bodström, ordförande i justitieutskottet.

– Om de inte hade dömts för våldtäkt så borde det åtminstone blivit grov misshandel. Men jag är glad att hovrätten ändrade domen, säger han.

Flera jurister som aftonbladet.se har talat med anser att det är logiskt att hovrätten rev upp tingsrättens friande dom.

Foto: Advokat Elvy Wicklund.

Den fällande domen mot Stureplansprofilerna visar att synen på våldtäktsdrabbade unga kvinnor kan vara på väg att förändras. Det anser advokat Elvy Wicklund, som har mer än 20 års erfarenhet av att biträda kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp.

– Domen är en seger för rättsväsendet, men också en seger för alla unga kvinnor, säger hon.

– Unga kvinnor måste kunna känna sig trygga ute i samhället, även när de är fulla. Statistiskt sett löper unga män betydligt större risk att utsättas för våld när de är ute på krogen, men det är inte dem vi varnar för att gå ut ensamma. Det är kvinnorna. Här måste vi få till stånd en förändring – kvinnor ska ha samma rättighet som män att röra sig fritt, och kanske kan den här domen vara ett steg på vägen.

Kan styra rättstillämpningen

Praxis utvecklas först efter en dom i Högsta domstolen, dit det redan står klart att de båda männen kommer att överklaga. Men även en hovrättsdom innebär en viss styrning av rättstillämpningen, menar Elvy Wicklund.

– Det kanske faktiskt håller på att ske en förändring här. Droppen urholkar stenen, säger hon.

Även chefen för Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnor, Gun Heimer, välkomnar domen.

– Det är ett steg på vägen till en mer modern syn på sex som domstolarna måste ha. Man måste se sex som en ömsesidig handling, inte som en situation där kvinnan är passiv och mannen aktiv, säger hon.

”Inte helt oväntat”

Hon tycker att domen tyder på att man har lyssnat på kvinnan.

– Det är viktigt att man lyssnar på kvinnans berättelse och inte bara ropar på skador. Det kan ju vara så att kvinnan i en våldtäktssituation väljer att vara passiv för att det är farligt. Vi vet från studier att 60 procent av de kvinnor som anmäler våldtäkt inte har några skador, säger hon.

Förre jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström är inte förvånad över att hovrätten ändrade tingsrättens dom.

– Det var inte helt oväntat, säger han.

”Ett naturligt domslut”

Förvånad är inte heller Lisbeth Johansson, överåklagare vid åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg, som utövar rättslig tillsyn och utveckling i vålds- och sexualbrott.

– Det är ett naturligt domslut eftersom det fanns ganska mycket stödbevisning. Jag anser att bevisningen räcker, det är svårt att få till mer. Kräver vi mycket högre nivå än så här då blir det svårt att få några fällande domar, säger hon.

Hon menar att tingsrätten inte värderade bevisningen tillräckligt mycket, trots att all bevisning som togs upp vid hovrättsförhandlingen även fanns med i tingsrätten – utom kvinnans samtal till larmcentralen.

– Tingsrätten förde ett annat resonemang och var försiktig med att tro på kvinnan eftersom hon var alkoholpåverkad, säger Lisbeth Johansson.