Peter Eriksson, mp: Detta är ingen lösning

NYHETER

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson, vars parti drivit införandet av trängselskatterna hårt, reagerar starkt på delar av de borgerliga partiernas förslag.

- De inser att det inte var möjligt att köra över väljarna i Stockholms stad där den formella, riktiga folkomröstningen gav ett ja, säger han.

Han kritiserar partiernas satsningar på kringfartsleder och ett stopp för Citybanan hårt och fortsätter med synpunkter på att förslaget betonar satsningar på bland annat en motorväg som leder bort trafik från Stockholms innerstad:

- Det är också ett svek mot folkomröstningen eftersom pengarna ska gå till kollektivtrafik. Något annat kan vi inte acceptera. Med den här typen av nya motorvägar och trafikleder slutar det bara med att det blir mer trafik. Detta är ingen lösning. En modern kollektivtrafik som kan utnyttja effekten av trängselskatt måste till.

Eriksson vänder sig mest mot att de borgerliga vill pröva alternativ till den planerade Citybanan, en pendeltågstunnel som var tänkt att öka spårkapaciteten genom Stockholm. I stället vill de borgerliga se en lösning för tågtrafiken ovan land.

- Enda effekten av att stoppa Citybanan är att den försenas ytterligare i fyra år för man har inte lyckats hitta en lösning ovan marken än. Det går inte. Massor kommer att protestera eftersom det skulle krocka med kulturvärden, säger Eriksson som ser förslaget som ett nederlag för klimatpolitiken.

- Citybanan skulle lösa mängder av problem eftersom tågtrafiken i Stockholm varit en flaskhals för hela landet.