Se upp i backen – i år blir det åka av

NYHETER

Hammarbybacken har blivit högre
och har fått en barnvänlig nedfart

Foto: Mängder med jord- och lermassor från byggen i Hammarby har fraktats till backen. Bland annat ska det nu finnas en flack barnbacke att åka i.

31 250 lastbilar jord.

Lastbilarna har under året kört skytteltrafik för att göra Hammarbybacken både bredare och högre.

Tillsammans med Hammarbybacken AB/Skistar har Stockholms stad under ett drygt års tid fräschat upp Hammarbybacken.

Nu går arbetet in i slutfasen. 250 000 kubikmeter jord- och lermassor från andra byggen i Hammarby har fraktats till backen.

Toppen har höjts cirka fem meter, nedfarten har blivit bredare och en barnbacke har byggts till mot Nacka-

reservatet, dessutom byggs ett helt nytt snökanon-system.

– Backen var alldeles för brant tidigare, nu är det åtgärdat med en flack barnbacke, säger Olle Cyrén på gatu- och fastighetskontoret.