Hägglund: ”Jag har en viktig post”

NYHETER

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund är ny socialminister.

En post som han ser som den viktigaste.

Var det den post som du helst ville ha?

– Ja, det här är det som känns mest angeläget för mig. Det är mycket som är angeläget, men jag ansvarar för välfärdsgruppen i regeringen och det är en viktig post.

Vilka blir dina härtefrågor?

– Tillgängligheten i vården och äldrepolitiken. Samt även familjepolitiken som ska präglas av valfrihet och rättvisa.

Vad säger du om den moderata dominansen, de har ju besatt de viktiga posterna?

– Ja, de har viktiga poster, men regeringen är ett kollektiv och det handlar om att vi alla måste vara aktiva.

Mia Carron, Robert Triches