Karlstadbor skiljer sig mer än snittet

NYHETER

Många har olika förväntningar på äktenskapet

Gift och Karlstadbo? Då är sannolikheten mindre att ditt äktenskap ska hålla än att genomsnittssvenskens gör det.

Foto: Lennart Månsson
Tidigare var äktenskapet främst en ekonomisk garanti. Idag handlar det, enligt Sverker Wadstein, om kärlek.

2005 skiljde sig 187 Karlstadkvinnor. I relation till hur många som är gifta är det drygt 13 procent fler än genomsnittet i landet.

Enligt relationsexperten Sverker Wadstein är en anledning till att vi skiljer oss att vi lever i ett allt mer individualistiskt samhälle. Om äktenskapet tidigare grundade sig på trygghet och en ekonomisk garanti så handlar det idag mer om kärlek och romantik.

– Idag får vi kanske ut mer av relationen men samtidigt är den mer labil än förr.

Viktigt att vara tydlig med förväntningar

En annan anledning är att parterna har olika förväntningar på vad relationen ska ge. Medan den ene förväntar sig att man ska dela allt, såväl tankar, känslor och livet, tycker den andre att det duger bra med en mer praktisk och fysisk relation.

– Det är viktigt att vara tydlig med vilka förväntningar man har. Först då har den andre möjlighet att bemöta dem, säger Sverker Wadstein.

Fira speciella dagar

En förälskelse går över och för att hålla äktenskapet levande är det viktigt att vårda minnet av den förälskelsen. Därför tycker Sverker Wadstein att det är viktigt att gifta par till exempel firar bröllopsdagar, årsdagar och tittar på gamla fotografier.

– Det är med äktenskap som med bilar – det är viktigt med underhåll. Kärleksrelationen behöver tid, underhåll och att man putsar den.

Maria Soläng