Drar in tillstånd för miljöbilar

NYHETER

Kommunen har tröttnat på fusk med bränslet

Bilister med miljöbil får ett mycket förmånligt p-tillstånd. Men många fyller ändå tanken med miljöskadligt bränsle.

Efter en kontroll dras nu 50 tillstånd in.

Foto: Nikolai Jakobsen

Bilister som fått p-tillstånd för miljöbil ska kunna styrka att de kört minst hälften av körsträckan på miljövänligt bränsle. Kan de inte bevisa det dras p-tillstånden tillbaka.

I november genomförde trafikkontoret en stickprovskontroll bland dem som har fått parkeringstillstånd för miljöbilar. 325 etanolbilar kontrollerades.

– Sammanlagt återkallas nu 50 tillstånd, säger Fredrik Högberg, projektledare på trafikkontoret med ansvar för miljöfordon.

P-tillstånden ryker för att bilägarna inte kunnat redovisa att de kört minst hälften av körsträckan på etanol.

– En del har svarat att det inte är ekonomiskt lönsamt att tanka etanol. Men samtidigt är det ju fullt möjligt att spara 10 000 kronor om året på det förmånliga p-tillståndet, säger Fredrik Högberg.

Trafikkontoret genomförde samma kontroll förra vintern. Då kontrollerades 327 miljöbilsägare. 21 procent av dem kunde då inte visa att de kört miljövänligt minst hälften av sträckan.

Karolina Vikingsson (.se)