F-kassan: ”En prövning görs i varje enskilt ärende”

NYHETER

Försäkringskassan har ännu inte godkänt ersättning för någon svensk som har behandlats för spridd prostatacancer med den nya radioaktiva metoden.

– Det är en prövning som görs i varje enskilt ärende, säger Malin Nilsson på myndighetens avdelning för internationell vård.

Patienter med prostatacancer som väljer vård utomlands kan få ersättning av Försäkringskassan.

Men inte för behandlingar som bedöms vara på forskningsstadiet.

När det gäller Lutetium 177 PSMA-behandlingen mot spridd prostatacancer så har Försäkringskassan några pågående ärenden. Det gäller personer som har sökt ersättning, men som ännu inte fått svar från myndigheten.

– Vi samråder med landstingen i de här fallen, säger Malin Nilsson.

Finns det något beslut om det här?

– Inte vad jag har hittat i våra system när jag har gått igenom ärenden.

Malin Nilsson kan i dag inte svara på om den nya radioaktiva behandlingsmetoden ska räknas som något som är på forskningsstadiet eller ej.

För att få ersättning för sina behandlingar utomlands ställer Försäkringskassan också ytterligare krav, enligt Malin Nilsson:

  • Behandlingsmetoden ska finnas tillgänglig inom det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige eller motsvara en sådan behandlingsmetod.

  • Behandlingen ska vara relevant utifrån den enskildes hälsotillstånd.

Det här är prostatacancer 00:34
Så länge får du vänta på behandling för prostatacancer 00:32