Därför varnas Elisabeth Massi Fritz

Elisabeth Massi Fritz klarade sig nätt och jämt från att uteslutas från Advokatsamfundet.

Hon fick en varning och den högsta straffavgiften – 50 000 kronor.

I dag blev skälen till beslutet offentliga. En orsak var att medarbetare som slutade skulle tvingas lämna kvar klienter hos Massi Fritz advokatbyrå.

Advokat Elisabeth Massi Fritz har gjort sig känd som stridbart målsägandebiträde och var en av förgrundsgestalterna i förra höstens MeToo-rörelse. Hon företrädde flera kvinnor som anmält att de utsatts för sexuella övergrepp.

Men som chef och arbetsgivare fick hon samtidigt förödande kritik av tidigare anställda som talade ut i Aftonbladets/Viafrees program ”200 sekunder” 

– Det är absolut den värsta arbetsgivaren, det var ren och skär ångest, varje dag, berättade en av de 16 tidigare anställda ”200 sekunder” talade med.

Tolv av de tidigare kollegorna berättade också om hur de uppmanats att salta fakturor – debitera för fler timmar än de arbetat.

Efter granskningen inledde Advokatsamfundet ett disciplinärende.

Disciplinnämnden bestod vid sin prövning av åtta ledamöter. Generalsekreteraren Anne Ramberg och fyra ledamöter röstade för uteslutning och fyra emot. För uteslutning krävs att sex ledamöter är överens.

Därför stannade påföljden vid en varning och straffavgift.

Elisabeth Massi Fritz
Elisabeth Massi Fritz

”Strider mot god advokatsed”

I beslutet, som offentliggjordes i dag, framgår att ett skäl är villkoren i anställningsavtal som advokater haft. Bland annat skulle jurister som slutade på advokatbyrån tvingas lämna kvar klienter och ärenden, något som strider mot god advokatsed.

Disciplinnämnden skriver i sitt beslut:

”Nämnden har tagit del av 13 anställningsavtal som ingetts av Elisabeth Massi Fritz. Det råder inte någon tvekan om att de villkor i dessa avtal som gäller hanteringen av pågående uppdrag då en anställd jurist lämnar sin anställning, sätter klientens fria advokatval ur spel eller i vart fall i fara. Att använda sådana villkor i ett anställningsavtal – som varit bindande för den anställde – strider mot god advokatsed.”

”Försvårat utredningen”

Elisabeth Massi Fritz har också, enligt beslutet, obstruerat och försvårat utredningen mot henne.

”Sammantaget innefattar Elisabeth Massi Fritz agerande under handläggningen av disciplinärendet ett allvarligt åsidosättande av hennes plikter som advokat.”

Vad gäller uppgifterna om saltade räkningar anser disciplinnämnden att det inte går att dra några säkra slutsatser.

Blev prutad i var fjärde mål

De ledamöter som ville utesluta henne, men blev nedröstade, ansåg att detta var tydligt. I sin skiljaktiga mening framhöll de bland annat:

”Sammantaget är det visat att Elisabeth Massi Fritz som målsägandebiträde begärt ersättning för annat än nedlagd tid. Detta styrks också av den stora mängden prutningar som domstolar gjort av Elisabeth Massi Fritz och övriga på advokatbyrån verksamma juristers tid.”

Under 2017 fick advokatbyrån betalt i 144 mål. I dessa satte domstolarna ner arvodet i 34 fall, motsvarande 24 procent av kostnadsräkningarna. I genomsnitt sänktes beloppen med drygt 30 procent.

Domstolarna har förklarat prutningarna med att redovisad tidsåtgång inte varit rimlig, att uppdraget överarbetats samt att onödigt arbete förekommit.

JK kan överklaga

Beslutet om varning och straffavgift kan inte överklagas av advokaten.

Justitiekanslern har däremot möjlighet att överklaga hos Högsta domstolen.

Nytillträdda JK Mari Heidenborg har ännu inte sett beslutet men säger till Aftonbladet:

– Precis som med alla ärenden som kommer från disciplinnämnden så kommer vi att titta på det.

Monique Wadsted, Elisabeth Massi Fritz ombud, säger till Aftonbladet att de kritiserade avtalsvillkoren aldrig tillämpats och nu är utbytta.

Publisert:

LÄS VIDARE