Nytt fall av mässling på Sahlgrenska

Av: Anna-Cajsa Torkelsson, Jamshid Jamshidi

Publicerad:
Uppdaterad:

Ett nytt fall av mässling har upptäckts på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Totalt har nu åtta fall konstaterats och sjukhuset har gått upp i beredskapsläge.

Men sjukhuset gör ändå bedömningen att situationen är under kontroll.

– Mässling är en allvarlig sjukdom och mycket smittsam, men vi bedömer detta utbrott som begränsat med totalt åtta konstaterade fall. Det finns inte någon anledning till allmän oro utan smittspårning pågår i de specifika fallen, säger Anne Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör i ett pressmeddelande.

Sjukhuset är dock fortsatt i stabsläge eftersom det fortfarande finns risk att fler fall upptäcks.

Detektivarbete för att spåra smittan

Den 10 december upptäcktes smittan första gången efter att en ovaccinerad patient sökt vård. Därefter har fler fall upptäckts. Under måndagen sa sjukhusets kommunikationsdirektör Anders Goliger att man inlett ett omfattande detektivarbete för att spåra smittan.

– Det är flera hundra personer som kan ha utsatts för smittan som man nu arbetar med att spåra. Vi vill ha kontakt med alla som varit här, jobbat här eller varit där smittan kan ha varit. Om man inte haft kontakt med någon som har mässlingen så ska man inte vara orolig.

Sahlgrenska universitetssjukhuset uppmanar nu alla som tror att de kan vara smittade att kontakta 1177.

– Dessa personer ska inte sitta i väntrummen till följd av smittorisken. Om man ändå söker sig till våra akutmottagningar på sjukhuset ska man vara uppmärksam på att det finns informationsskyltar och extra vårdpersonal vid ingångarna till akutmottagningarna. Vårdpersonalens uppgift är att fråga om mässlingssymtom och vaccinationsstatus, säger Anne Olmarker.

Publicerad: