Lärare misshandlade elev – skulle illustrera Jesus

avMalin Nilsson

NYHETER

En högstadielärare i Stockholmsområdet riskerar en varning från Lärarnas ansvarsnämnd efter att ha misshandlat en elev för att göra en ”pedagogisk poäng”, meddelar nyhetsbyrån Siren.

Det var i september i fjol som en lärare i 40-årsåldern skulle illustrera Jesus budskap om att ”vända andra kinden till”.

Det hela började med att läraren frågade en elev vad hen skulle göra om hen blev slagen. Eleven visste inte. Då gick läraren fram till eleven och slog denne på den ena kinden – och sedan på den andra.

Den drabbade eleven ska ha blivit chockad och började gråta. Läraren bad då flera gånger om ursäkt och har senare i samtal förklarat att det var ”ett pressat läge”.

1 av 2 | Foto: WWW.FREECHRISTIMAGES.ORG
Jesus bergspredikan

”Omdömeslöst beteende”

Efter händelsen avskedades och polisanmäldes mannen, men förundersökningen lades ner.

Skolinspektionen har granskat händelsen och kommit fram till att den strider mot skollagen och skolans värdegrund. De har skrivit en anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd där de understryker att läraren bör få en varning på grund av sitt omdömeslösa beteende.

Kränkt elever flera gånger

Läraren, som fick sin legitimation 2013, har enligt anmälan utsatt elever för kränkande behandling vid minst tre tillfällen under sin två år långa anställning på skolan.

Han ska bland annat ha dragit ut en stol och beskrivit en elev på ett så nedlåtande sätt att denne blev rädd och ledsen, och vid ett annat tillfälle ha tagit en elev hårt i armen och talat till denne på ett kränkande sätt.

Skyller på hög arbetsbelastning

I lärarens anförande framkommer att han inte har fått gehör av skolledningen när han uppmärksammat problemen på skolan. Han menar att den höga personalomsättningen och dåliga rutiner har lett till mycket konflikter i klasserna, att han har haft hög arbetsbelastning och varit stressad. Detta har gjort att han har mått dåligt och inte har kunnat agera tillräckligt professionellt.

Enligt lärarens uttalande har han pratat om problemen under ett medarbetarsamtal, men skolledningen menar att detta inte alls har skett.

När lärare tilldelas en varning finns denna med i tjänstgöringsbetyget vilket kan innebära en belastning i framtiden.

Aftonbladet har varit i kontakt med läraren som avböjer att kommentera.

Så många fall av misshandel anmäls varje år i Sverige 00:46
ARTIKELN HANDLAR OM