Självmord är vanligast bland äldre män

avTT

Publicerad:
Äldre män är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Arkivbild.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Äldre män är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Arkivbild.

Män över 80 år är kraftigt överrepresenterade i självmordsstatistiken. Vården måste bli bättre på att fånga upp äldre med psykisk ohälsa, enligt professor Danuta Wasserman.

– Det är dags att lägga upp en nationell strategi, säger hon.

Nästan 1 200 personer tog sitt liv i Sverige förra året, 840 av dem var män och bland dem ökade antalet självmord jämfört med 2016, enligt nya siffror från Socialstyrelsen.

– Män är mindre tränade på att ta hand om sin psykiska hälsa och upptäcka ohälsotecken. De är mycket mer vana att slå ifrån sig sina känslor, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska institutet.

– De söker inte hjälp utan tar istället ofta till andra metoder i form av lugnande medel eller alkohol.

Män mer ensamma

Män över 80 år har de i särklass högsta självmordstalen sett till gruppens storlek. Där begick 44 per 100 000 invånare självmord förra året, att jämföra med 17 per 100 000 invånare för männen i stort.

Det kan vara svårt att bli äldre, förklarar Wasserman – och många är inte riktigt förberedda på den nya fasen då det gäller att hitta nya intressen som kan ersätta yrkeslivet. För män kan omställningen vara extra svår.

– Kvinnor har alltid haft ett mycket kraftigare socialt nätverk utanför familjen, vilket gör att män blir mer ensamma när de slutar jobba, säger hon.

– Känslan av att inte betyda lika mycket längre som man tidigare gjort i yrkeslivet kan vara väldigt svår. I synnerhet för män där arbetet trots allt har en väldigt hög laddning fortfarande.

Ensamhet

Känslor som ensamhet, utanförskap och förlorat egenvärde är vanliga hos människor med suicidala tankar. Att samhället är så tydligt inriktat mot prestation gör det inte lättare att hitta en ny identitet att känna sig trygg i, enligt Wasserman.

– Jag kan tänka mig att synen på äldre människor också kan spela in.

Män använder sig i regel av mer definitiva självmordsmetoder jämfört med kvinnor och suicidförsöken leder därför oftare till död. Det förklarar inte bara varför dödligheten är högre hos män – utan gör också att färre män som lider av psykisk ohälsa fångas upp av sjukvården.

Antalet självmord minskade drastiskt hos både män och kvinnor under slutet av 1980- och 1990-talet, men sedan dess har utvecklingen stannat av.

Socialt behov

Självmordsförsök är ett rop på hjälp och graden av uppföljning är avgörande, menar Wasserman som efterfrågar en nationell strategi. Till exempel borde äldre personer kunna fångas upp genom deras förr eller senare naturliga kontakt med vården, anser hon.

– När kommuner handlägger äldre män borde de även kunna fokusera på deras sociala behov, säger Wasserman och fortsätter:

– Känslan av hopplöshet måste vägas upp med något och ofta är man väldigt duktig på att erbjuda aktiviteter vid rehabilitering av fysiska behandlingar. Men aktiviteter som stimulerar det sociala och intellektuella borde också finnas.

Publicerad: