Serveringstillstånd

Uppgifterna avser de restauranger som har rätt att servera alkoholdrycker till allmänheten. Serveringstillstånd med rätt att enbart servera i slutna sällskap är ej inkluderade. Antal serveringstillstånd per 1000 invånare 15+ år.