Tack Sverige!

NYHETER

24-åriga riksdagskandidaten Bassem Nasr om möjligheternas land

Jag vill tacka svenska folket för mina första 19 år i landet.

Jag kom hit som sexåring med föräldrar och fyra syskon. Min familj tillhör den palestinska generationen som fördrevs från sina hem när staten Israel bildades.

Precis som många andra palestinier bosatte sig mina föräldrar i det arabiska landet Libanon. I Libanon finns en mängd lagar som försvårar livet för oss palestinier, bland annat är vi förbjudna att jobba inom ett 60-tal yrken och är tvungna att betala samma skatt som libaneser men har inte samma sociala skyddsnät. Och så är det på många ställen i den arabiska världen, förtryck och diskriminering.

I och med flytten till Sverige fick mina föräldrar tillbaka sin starka självkänsla och värdighet.

Som svenska medborgare har vi samma rättigheter som den svenskaste svensken. Vi får rätten till samma bostäder, skolor och arbetsplatser.

Jag är skyldig svenska folket ett stort tack å min och min familjs vägnar. Utan utbildningen och vården från svenska samhället hade jag inte varit den jag är i dag.

I Sverige har jag även mött hinder i form av fördomar och rasism. Främlingsfientligheten har vållat stor skada för många invandrare och måste krossas från grunden, men det ligger inte i min natur att acceptera rollen som offer.

I stället har jag kämpat dubbelt så hårt för att visa svenskar att jag är värd min plats i samhället. Oftast har det resulterat i uppskattning.

Tack Sverige. Det säger jag utan ironi i tonen eller andra retoriska knep, jag är skyldig svenska folket ett hjärtligt tack.

Min förhoppning är att kunna återgälda allt, inte minst genom mitt politiska arbete. Jag finner det märkligt att vissa invandrare inte känner moralisk tacksamhet för det landet som har räddat dem undan krig, förföljelse och hunger, i några fall ser man till och med ner på det svenska samhället.

Vi med invandrarbakgrund måste alla vara goda ambassadörer för våra länder. Det är vi skyldiga Sverige

Bassem Nasr , 24-årig riksdagskandidat c