Bakterier lär sig bryta ner antibiotika

NYHETER

Ny resistens mot penicillin sprids i Sverige

En ny typ av antibiotikaresistenta bakterier oroar smittskyddsexperter.

”Smarta” tarmbakterier som lär sig bryta ner vanliga penicilliner kan orsaka stor skada.

Bakterien sprids nu över Sverige, skriver Svenska Dagbladet.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala kämpar just nu med ett utbrott av smittsam motståndskraft mot antibiotika, ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamases). Bland annat har ett 70-tal patienter drabbats av urinvägsinfektion på grund av ESBL-bakterier.

Allt fler fall av ESBL rapporteras runtom i landet och Smittskydsinstitutet förbereder ett nationellt program för att övervaka den nya superbakteriens spridning, uppger Svenska Dagbladet.

De nya resistenta bakterierna kan även orsaka infektioner i sår, blodförgiftning, lunginflammation och infektioner i buken.

När bakterien utsätts för antibiotika ökar dess motståndskraft dels genom att resistensen ärvs i rakt nedstigande led, men även genom att den överförs till andra bakterier. På så vis blir motståndskraften bred och rik på variation. I dag räknar man med att det finns ett hundratal olika former av ESBL.

Vanlig antibiotika biter inte

Infektionerna kan inte behandlas med vanlig antibiotika, och då återstår bara preparat som är betydligt mer riskabla för sjuka människor.

– ESBL-infektioner är inte farliga för annars friska människor, säger Ulrika Ransjö, sektionschef för vårdhygien vid Akademiska sjukhuset, till tidningen.

Men är man gammal och svag eller har nedsatt immunförsvar kan ESBL-stammar vara farliga, till exempel genom att angripa njurarna.

Utländsk sjukvård en risk

Att frikostig användning av antibiotika skyndar på utvecklingen av resistenta bakterier har varit känt länge, men praxis har varierat mellan olika länder. Professor Gunnar Kahlmeter vid mikrobiologiska laboratoriet i Växjö säger till Svenska Dagbladet att man vant sig vid att vara försiktig med patienter som vårdats vid utländska sjukhus.

Men man måste inte ligga på sjukhus för att exponeras för ESBL-bakterier. Enligt Gunnar Kahlmeter är en riskfaktor turistmål som Spanien och Grekland, eftersom de resistenta bakterierna kan finnas i maten där.

Lösningen för att minska spridningen av bakterien på sjukhus är framför allt att hålla patienter åtskilda.

– Den som har råd att skapa utrymme, den klarar sig bäst, säger Gunnar Kahlmeter.

Daniel Wiklander