Flest tonårs-aborter i Stockholm

NYHETER

Ingen annanstans i landet görs det så många tonårsaborter som i Stockholm.

Det visar färsk statistik från Socialstyrelsen.

Foto: GETTY IMAGES
Fler väljer att göra abort.

Totalt gjordes 34 454 aborter i Sverige under 2005.

Av dem utfördes 6 941 på tonåringar.

Ojämnt fördelat

Siffrorna visar också att ingreppen på kvinnor under 20 år inte är jämnt fördelade över landet.

Antalet aborter per 1 000 kvinnor är högst i Stockholms län, följt Värmland, Västernorrland och Gotland.

Procentuellt lägst antal tonårsaborter har utförts i Jönköpings och Kronobergs län.

Ökar i Stockholm

Den största ökningen från 2004 till 2005 har skett i Dalarna, Blekinge och Stockholm.

En annan uppmärksammad siffra är att andelen tidiga aborter (innan sju fullgångna veckor) för andra året i rad är fler än aborter efter vecka åtta.

Christoffer Bjäreborn