Så mycket mer ska kvinnor tjäna

Lönerna i kronor är ett medeltal för alla män respektive kvinnor som jobbar i det aktuella yrket. Här har man inte tagit någon hänsyn till ålder, utbildning, arbetsgivare eller arbetsuppgifter.
När man räknat ut den procentuella skillnaden i lön mellan kvinnor och män har man vägt in dessa faktorer. Därför kan förhållandet mellan lön och procent verka ologiskt.

Kolla löneskillnaden i ditt yrke