Elever köper bättre betyg

NYHETER

Mutor i form av pengar och sprit.

Lärare berättar nu hur elever på Lundsbergs skola betalar för bra betyg.

-För tillräckligt mycket pengar sätter en del lärare de betyg eleverna vill ha, säger en lärare.

Föräldrar till elever på Lundsbergs skola i Storfors kommun har nu lämnat in en anmälan till Skolverket. De misstänker att lärare på Lundsberg tar emot mutor och sedan ger eleverna högre betyg. Detta bekräftas nu av flera anställda på skolan.

-Elever kan under ett par veckor läsa upp betyg som annars tar ett helt år att läsa in. Det gör de genom att betala sina lärare. Jag vet fall där man tagit emot över 40 000 kronor under ett läsår, säger en lärare.

"Behövde inte öppna böckerna"

Betalningen sker genom "privatundervisning" där elever kan gå för att "läsa" upp sina betyg.

-De har efteråt berättat att de inte ens behövt öppna böckerna, utan det är bara att betala för ett MVG, säger en lärare.

Elever sägs ha betalat mellan 200 och 400 kronor per lektion. De har efter lektionerna visat upp "orealistiska resultat". I anmälan står det "Elever kan på anmärkningsvärt kort tid uppnå strålande resultat då de trots tidigare underkännande i kurser kan nå betyg VG och MVG".

Lämnade flaskor med sprit

Och betalningen har inte alltid skett i pengar.

-De har hänt att de även lämnat flaskor med sprit.

Staffan Hörnberg, rektor på Lundsbergs skola, blir illa berörd av anklagelserna.

-Finns det substans i detta så är det jätteallvarligt och då kommer jag att vidta åtgärder.

Nu förväntar sig Staffan Hörnberg att Skolverket hör av sig till skolan.

Brände ner friluftsstuga

Anders Haraldsson