”Det fanns väldigt lite alarmerande signaler”

NYHETER

UD:s expeditionschef kom inte till jobbet förrän 27 december

Efter Hafström var det UD:s expeditionschef Per Thöressons tur att bli utfrågad. Han har det administrativa ansvaret för UD:s verksamhet, inklusive beredskapsplanering.

Per Thöresson.

– Det står smärtsamt klart för många av oss som arbetar på utrikesförvaltningen att vi inte levde upp till de krav medborgarna hade på oss, inledde Thöresson.

Han befann sig i sitt fritidshus i Bohuslän när katastrofen inträffade och fick en första information via telefon vid 7.30-tiden av den konsulära chefen Jan Nordlander.

– Det fanns ingen anledning att tro att ett stort antal svenskar var drabbade, sade Thöresson.

”Lite alarmerande signaler”

Han var dock medveten om att Thailand var ett stort svenskt turistmål och utgick från att Nordlander, som tidigare varit Thailandsambassadör, visste hur många svenskar som befann sig i området.

– Det fanns väldigt lite alarmerande signaler, sade Thöresson.

Hans information om UD:s insatser kom från Nordlander under annandagen och bilden var att arbetet fungerade.

Thöresson utgick från att den konsulära enheten skötte kontakterna med utrikesminister Laila Freivalds kansli. Först vid 19-tiden den 26 december talade Thöresson med Freivalds närmaste man, kabinettssekreterare Hans Dahlgren.

Kom inte förrän 27 december

– Då hade vi båda oroväckande information om ett oerhört tryck på de arbetande tjänstemännen och om att det inte fanns någon tydlig arbetsledning.

Den konsulära enhetens chef Jan Nordlander kom dock inte till UD förrän strax före lunch, måndagen 27 december. Thöresson var inte på plats förrän på tisdagen.

– Först på tisdag-onsdag insåg jag att det var en nationell katastrofsituation som vi aldrig råkat ut för tidigare, sade Thöresson.

Ringdes ned

Thöresson hade ansvaret för att kalla samman UD:s beredskapsgrupp. Det gjordes inte under söndagen. Han uppgav flera gånger för KU att den information han fick från Nordlander var att arbetet på UD fungerade.

– Det är möjligt att jag förleddes av att den ansvarige enhetschefen (Nordlander) bedömde att han kunde leda arbetet på distans.

Även Nordlander befann sig i sitt fritidshus utanför Stockholm.

Att UD:s telefoner ringdes ned av tusentals oroliga uppfattade Thöresson inte som ett tecken på att en katastrof hade inträffat.

– Jag uppfattade trycket på telefonerna som ett kapacitetsproblem.

”Genuin osäkerhet”

Thöresson förklarade att det brukar vara väldigt många som vill ha information vid olika kriser och olyckor.

Expeditionschefen fick frågan om UD-tjänstemän är rädda för att ta direktkontakt med utrikesministern.

– Det är ingalunda så att medarbetare drar sig för att ta kontakter.

Thöresson förnekade också att det under söndagen skulle ha funnits två grupper på UD som hade olika åsikter om att sätta i gång en svensk hjälpinsats i Thailand.

– Det fanns en genuin osäkerhet om vad en sådan insats skulle göra. Det fanns inget aktivt motstånd mot en räddningsinsats under söndagen.

Läs mer:

TT