Jag tror att vi gör vårt bästa val i höst

NYHETER

Läs chattet med Maria Wetterstrand och Peter Eriksson (mp)

Språkrören Maria Wetterstrand och Peter Eriksson ställdes mot väggen av Aftonbladets nätläsare på lördagen.

Maria Wetterstrand säger: Nu är Maria Wetterstrand här! Chatten börjar!

Skön grön säger: Ni sa igår att ni vill ha en ministerpost. Vilken minster skulle du Maria respektive du Peter ha? Och varför då i så fall?

Maria Wetterstrand säger: Det är för tidigt att spekulera i det, det finns många kompetenta människor i miljöpartiet som skulle kunna ta en post. Det är inte säkert att just jag skulle ha någon av posterna.

Soffan säger: Som student är det svårt att klara sig med den ekonomi och höga hyror som ofta är på studentlägenheter etc. Vad kommer ni att göra för studenternas ekonomiska situation?

Maria Wetterstrand säger: Det viktigaste att göra är att ge extra stöd till studenter som har barn. Vi vill återinföra det som kallas barntillägg, ett extra bidrag till studenter med barn. Vi vill också höja grundnivåerna och det gynnar studenter som har barn eftersom de ofta inte jobbat innan de började läsa och därför ligger på grundnivån.

Tomas säger: Hej Vad är er ståndpunkt gällande homoadoption ?

Maria Wetterstrand säger: Vi tycker att man ska ha rätt att prövas för adoption oavsett om man är hetro- eller homosexuell

Limbollo säger: Varför ska jag rösta på er?

Maria Wetterstrand säger: Jag röstar på miljöpartiet för att det är det parti som tar ansvar för framtiden och kommande generationers möjligheter att leva ett drägligt liv på den här planeten. Och för att miljöpartiet har en grundsyn som bygger på solidaritet med utsatta människor.

Lars-Gunnar säger: Varför överger ni inte modellen med språkrör... det är ju bara förvirrande för de flesta väljare.

Maria Wetterstrand säger: Språkrörsmodellen är bra ur flera aspekter, jämställdhetsaspekten är en. Att man kan dela på arbetet, att man kan vara på två ställen samtidigt är andra. För väljarna borde det vara politiken som är det mest intressanta. Fotbollslandslaget har också två ledare, och det gick ganska bra för dem.

Umeå säger: hur motiverar ni ett bensinpris på 15-20kr/liter för dem som bor i inlandet?? Har dem inte det svårt nog nu?

Maria Wetterstrand säger: Vi har aldig sagt att vi vill ha ett bensinpris på 15-20 kr/liter. Dessutom har vi sagt att vi vill ha ett skatteavdrag för de som bor i glesbygden så att de inte har högre kostnader för transporter och inköp. Den höjning vi pratat om är på 2 kr/liter. Dessutom beror priset mycket på världsmarknadspriser och på bensinbolagen mer än på skatter.

ploppen säger: Hur funkar sopsorteringen hemma hos er?

Maria Wetterstrand säger: Jag bor i hyreshus och har inte möjlighet att kompostera. Annars funkar det bra.

Johanna säger: Hejsan, min fråga är: när det gäller flyktingpolitiken, borde det inte då va en folkomröstning för hur många invandrare som borde få komma hit? Borde inte det svenska folket få ha något att säga till om i den frågan?

Maria Wetterstrand säger: Det svenska folket har ju valt politikerna. Vi tycker att folk ska ha rätt att kräva folkomröstningar om minst 5 procent av folket kräver en omröstning så ska den genomföras. Personligen skulle jag rösta för att vi ska ha en mycket generös asyl- och flyktingpolitik.

Torva Torv säger: Vem ser ni helst som statsminister om ni måste välja mellan Göran Persson och Bo Lundgren?

Maria Wetterstrand säger: Jag skulle föredra socialdemokraterna för att moderaterna är ett enfrågeparti som bara driver extrema skattesänkningar som jag tror skulle vara en fara för välfärden.

Per säger: kommer miljöpartiet att sammarbeta med soc, om soc vinner?

Maria Wetterstrand säger: Om de låter oss sitta med i en regering och ger oss tillräckligt inflytande över politiken så kan vi tänka oss det. Annars är vi beredda att vara i opposition.

Rune säger: Jag tycker skogen är viktig för barnen. Vad gör ni i miljöpartiet för att värna om skogen?

Maria Wetterstrand säger: Vi har sett till att de pengar som finns för att skydda skog från avverkning är mer än vad de varit tidigare. Dessutom vill vi skärpa lagarna så att man får ett mer hänsynsfullt skogsbruk.

Pelle Person säger: Centern vill ha 4 000 fler poliser. Tror ni att det behövs så många nya?

Maria Wetterstrand säger: Jag vill inte säga en exakt siffra. Jag tror att det kan behövas fler lokala kvarterspoliser. I övrigt är det viktigt att satsa på kriminalvård som gör att människor får en chans att komma tillbaka till samhället.

Pelle Person säger: Maria, vilka är dina specialområden inom politiken?

Maria Wetterstrand säger: Jag har jobbat mycket med miljö- och djurskyddsfrågor och med internationella frågor som rör mänskliga rättigheter. Jag är även engagerad i skolpolitik och integrationsfrågor. Och en hel del annat!

Emmy säger: tyckjer ni om hästar?

Maria Wetterstrand säger: Jag är tyvärr allergisk. Som parti tycker vi däremot mycket om hästar.

MB säger: Hej, vad hade ni tänkt att vi i Sverige skulle få energi av vi kan ju inte göra som Danmark bygga vindkraft över hela Sverige.

Maria Wetterstrand säger: Sverige är ett jättestort land och vi har plats för massor vindkraft utan att behöva störa natur, friluftsliv eller turism. Vi behöver också effektivisera vår energianvändning, bland annat genom att få bort direktverkande el som uppvärmning i hus. Biobränsle och solceller kan bli ett intressant alternativ ganska snart.

Lars-Gunnar säger: Hur snart ska kärnkraften avvecklas? Tror ni att den kan avvecklas helt? Vad ska den ersättas med?

Maria Wetterstrand säger: Den ska avvecklas så fort som möjligt. Vi anser fortfarande att 2010 är realistiskt. Vi tycker att den måste avvecklas helt, vi har tillräckligt med radioaktivt avfall som det är. Den ska ersättas med biobränsle, solenergi m.m.

peter säger: Vad tycker ni att man ska göra för att värna om sporten i landet?

Maria Wetterstrand säger: Det vore intressant om man kunde bygga fler öppna idrottsplatser som är tillgängliga för alla, utan att man behövde boka tid eller spela i ett lag. De skulle till exempel finnas i bostadsområden, nu spelar folk fotboll på gatan där det kör bilar.

leka säger: Varför har inte miljöpartiet stoppat saltning av vägarna, större miljöförstöring som vägverket( staten) är ansvarigfäör, därtill tillkommer all biltvätt med avfettningsmedel.

Maria Wetterstrand säger: Vi är mot saltning av vägar. Biltvätter som tar hand om sitt restvatten är ofta ett bättre alternativ än att tvätta hemma på gården och låta allt rinna ner i avloppet.

Dick säger: Hej Peter! Jag kommer också från härlig Kalix! Vad vill mp göra för att inte norrland ska avbefolkas som det gör idag?

Peter Eriksson säger: Jag tror att det hänger i första hand på oss som bor i Norrland att vi kan skapa ett bättre näringsliv. Senaste siffrorna för Kalix är att vi får en ökad inflyttning, innvånarantalet ökar alltså.

Kenth H säger: Är utpressning ett bra politiskt medel för att få igenom sina krav?

Peter Eriksson säger: Nej jag tror att det bästa är att ha en bra dialog och ställa krav som människor står bakom.

Kenth H säger: Vad är det kuligaste/tråkigaste med att var språkrör i (mp)?

Peter Eriksson säger: Det kuligaste är att man får chansen att prata om saker man tycker är väldigt viktiga. Har man ett engagemang att förändra världen så ger det möjligheter. Det tråkigaste är att det är så många långa tråkiga resor.

Micke säger: Personligen tror jag att Mp ramlar ur riksdagen efter valet. Om nu så sker, Vad är då partiets framtid?

Peter Eriksson säger: Jag tror absolut inte att vi åker ur. Jag tror att vi kommer att göra vårt bästa val i höst, vi har en bra politik och det känns som att väldigt många människor håller med oss. Om vi åker ut får vi satsa på att komma tillbaka igen.

Amanda säger: Driver inte ni en ganska ensidig politik som går ut på att försvåra för bland annat bilister?

Peter Eriksson säger: Det är väldigt fel, vi har en oerhört bred politik som går ut på att skapa ett långsiktigt uthålligt samhälle där vi alla tar ansvar för framtiden. Även vi bilister (jag har också bil). Här i Almedalen har vi pratat om demokrati och att stärka den, och hur vi ska minska sjukskrivningarna och få ett friskare Sverige.

Segelflygarn säger: Vilka länder i EU har starka respektiva svaga gröna partier?

Peter Eriksson säger: De flesta länder har idag rätt så starka gröna partier. Valsystemet i Storbritannien gör att de gröna haft det väldigt svårt att komma igenom, trots att man haft val där man fått mer än 10 procent har man inte fått några mandat.

Amanda säger: Tycker ni inte att det satsas tillräckligt på kriminalvården? Varför ska brottslingar ha det bättre ställt än studenter, pensionärer och skolbarn?

Peter Eriksson säger: Jag tror inte att man kan säga att de har det. Det är i vårt egenintresse att satsa på att kriminella kommer tillbaka till samhället och gör mer nytta än skada. Det kostar för samhället att kriminella kommer ut och begår nya brott.

peter säger: dricker ni alkohol?

Peter Eriksson säger: Ja det händer ibland.

jugge säger: Hej Maria, vilka konkreta åtgärder anser du att vi skall göra nu för att rädda torskarna?

Maria Wetterstrand säger: Jag tycker att Sverige ska ta sitt ansvar och avstå från att fiska torsk i Östersjön. Och att vi ska trycka på för att de andra länderna runt Östersjön gör samma sak. Vi ska ta bort de enorma subventionerna som ges till den storskaliga fiskeindustin.

Johanna säger: Vad ska man göra åt miljön på skolorna runt om i landet? På min skola t.ex. är miljön rent ut sagt skit dålig, jätte dålig luftkonditionering i vissa rum t.ex., o det bli inte bättre eftersom att skolan inte har några pengar. Detta är ju verkligen ett problem som man faktiskt måste göra något åt, så kan vi ju inte ha det!!! vad ska man göra åt det?

Peter Eriksson säger: Elevernas arbetsmiljö är i många fall urusel, det är ett skäl till att man kanske inte tycker om att gå i skolan eller får dåliga resultat. Vi måste ha en bra arbetsmiljö både för lärare och elever, en miljö som känns lugn och bra för att jobba i. Det måste vi satsa mer pengar på, det är verkligen att investera i framtiden.

zeke säger: Om ni fick genomföra endast ett av era politiska förslag idag, vilket skulle det då bli?

Peter Eriksson säger: Jag sa i Almedalen i går att vårat viktigaste förslag till reformer är att föräldrar får mer tid till sina barn. Vi ska förlänga föräldraförsäkringen eftersom stressen och oron har gått så långt på dagis på många ställen. Det är ingen bra miljö för små barn att vistas i.

Bob säger: Jag har hört att ni vill legalisera Canabis till viss del? är detta sanning eller ett rykte?

Peter Eriksson säger: Detta är ett lögnaktigt rykte. Vi är ett av de partier som är väldigt tydligt mot att acceptera knark.

Shad säger: Hur tycker ni att man ska behandla mobbare och de som blir mobbade? Ska man flytta någon part till en annan skola t.ex.?

Peter Eriksson säger: Det kan ibland vara nödvändigt, men det bör helst inte vara den mobbade som man flyttar. Det är verkligen en dålig lösning om det går så långt, man måste pröva andra metoder innan det går så långt.

olle säger: Vill ni att varenda svensk ska ha ett potatisland,en gris,och en fotogenlampa ???

Peter Eriksson säger: Var sin liten gris vore ju trevligt (skratt). Vi vill i alla fall inte förbjuda det.

Björklövet säger: vad tycker ni om sopsorteringen och alla dess bieffekter överfulla miljöstationer äckel och päckel överallt köra flera kilometer för att kassat lite papper ?

Peter Eriksson säger: Bolagen måste se till att sköta miljöstationerna på ett bra sätt. Också vi människor som kommer dit har ett ansvar att inte slänga hur som helst. Självklart ska man inte ta bilen till miljöstationen enkom för att slänga skräp, det ska man göra i samband med andra ärenden. Vi ska samla ihop soporna och återanvända så mycket som möjligt, det är bättre än att de ligger och skräpar i naturen.

Lena säger: Vad anser ni om betyg i den svenska skolan idag? Ska vi ha betyg, varför, varför inte?

Peter Eriksson säger: Vi är för att man ska minska betygen och ersätta dem med bättre utvecklingssamtal och när det blir nödvändigt med antagningsprov.

sh säger: varför är kärnkraften så fel

Peter Eriksson säger: Därför att det är inte ett uthålligt energislag. Det är byggt på ändliga energikällor, dessutom finns det risker både med avfallet och med driften.

Erik säger: Vilka partier skulle ni kunna tänka er att samarbeta med efter valet?

Peter Eriksson säger: Vi kan tänka oss att samarbeta med flera partier. I första hand handlar det om socialdemokraterna, det samarbetet har fungerat bra. Vi kan samarbeta med många men kristdemokraterna och moderaterna står väldigt långt ifrån oss idag.