Tre barn döda av mässling

NYHETER

Tre barn har dött och 13 har fått hjärninflammation i ett mässlingsutbrott i Italien.

Myndigheterna skyller på att föräldrarna inte vaccinerat sina barn.

I de värst drabbade områdena, Caserta och Neapel i södra Italien, insjuknade 4-5 procent av alla barn under våren. I hela regionen har 368 personer drabbats av så svår mässling att de måst läggas in på sjukhus.

Av dessa hade 63 besvär med lungorna, 13 hjärninflammation och tre avled.

Äldsta var tio år

De döda barnen var mellan fyra och tio år gamla.

Vid en kontroll visade det sig att bara 61-84 procent av föräldrarna i de drabbade områdena låtit vaccinera sina barn mot mässling. För att hela befolkningen ska anses skyddad krävs att minst 90 procent är vaccinerade.

Nya siffror från svenska Smittskyddsinstitutet visar att även många svenska landsting sjunkit under denna kritiska nivå.

Sverige varnas

I ett pressmeddelande varnar man nu för sjukdomen i Sverige:

- Det italienska utbrottet bör fungera som en varningssignal om att mässling är en dödlig sjukdom även i västliga industriländer och att en dålig vaccinationstäckning kan få mycket allvarliga konsekvenser.

Caroline Hougner