Nikotinberoendet förringas

NYHETER

Göran Boethius, ordförande i organisationen Läkare mot tobak, anser att den allt tolerantare inställningen till snus gör att nikotinberoendet förringas.

- Tobaksindustrin är skickliga marknadsförare, tyvärr går många forskare på deras propaganda, säger han.

Enligt Göran Boethius finns det inte några belägg för att snus är ett effektivt medel mot rökning.

- Dessutom är det inte särskilt rationellt att använda skitigt nikotin när det finns i ren form som i nikotinplåster, säger han.

Göran Boethius har förståelse för att det kan vara svårt att sluta med cigaretter.

- Det är svårt att komma ifrån nikotinberoendet, men man måste inte ta nikotin i annan form, säger han.

Han anser att många forskare och läkare allt för lättvindigt tror på tobaksbolagens uppgifter om att snus är ett bra avvänjningsmedel mot rökning.

- Tobaksindustrin är generellt sett skickliga marknadsförare, och uttalanden om att snus ska användas istället för cigaretter, gynnar förstås den, säger Göran Boethius.

Han anser att det stora problemet med snus är att man inte vet något om långtidseffekterna.

- Vi vet inget om de långsiktiga följderna på hjärt- och kärlsidan, ämnesomsättningen eller vilken effekt snusning har på foster.

Han anser att snusliberalismen leder till att nikotinberoendet bagatelliseras.

- Unga människor börjar snusa direkt eftersom det ”inte är farligt”, säger han.

Frida Johansson