Han är offer för terrorn

NYHETER

Svenska Sandvik och Atlas Copco beskylls för rovdrift och tortyr i Ghana

1 av 3 | Foto: VITTNAR INFÖR BYN Simon Mawuko blev blind på ett öga och fick svåra hjärnskador när han misshandlades av gruvbolaget Abossos säkerhetsvakter. Abosso är Sandviks samarbetspartner i Ghana. Inför hela byn Koduakrom vittnar han i SVT:s Uppdrag granskning om vakternas tortyr.

Svenska storföretag anklagas för medverkan till terror och miljöförstöring i Ghana.

Atlas Copco och Sandvik har miljardkontrakt med gruvbolag som ödelägger byar och förgiftar dricksvatten, uppger SVT:s Uppdrag granskning i kväll.

- Stämmer uppgifterna är det oerhört allvarligt, säger Sandviks informationsdirektör Helene Gunnarsson till Aftonbladet.

Uppdrag granskning kartlägger i kväll de svenska storföretagen Sandviks och Atlas Copcos verksamhet i Ghana.

De har kontrakt för maskiner och service värda uppemot en miljard kronor med fyra respektive två av landets gruvbolag.

Dessa bolag anklagas för att utöva terror mot byborna i malmfältens närhet.

Vittnar om mord

Lokalbefolkningen vittnar om misshandel, hot, gripanden, tvångsförflyttningar - och i vissa fall mord.

- Fyra lastbilar kom utan förvarning med gruvbolagets säkerhetsfolk, poliser och huliganer. De var beväpnade med påkar och rev vår by, säger Kofi Karikari i reportaget.

Den ålderdomliga malm-utvinningen med öppna cyaniddammar har fört med sig en katastrofal miljöförstöring.

Cyanid läcker ut

Enligt SVT:s reportage finns fem dokumenterade fall där cyanid läckt ut och förgiftat områdena runt dammarna - och därmed förstört bybornas möjlighet att försörja sig och få rent dricksvatten.

- Gruvbolagen ersätter oss inte för den marken de tar, bara kompensation för en skörd. På grund av det har vi inget arbete och är fattiga, säger Akua Duku i byn Adissakrom till SVT.

- Vi är alla sjuka. Alla barn som badar får hudutslag.

Utöver Sandvik och Atlas Copco har SEB varit med och finansierat en malmkross i ett av gruvbolagen i Ghana.

"Vi hjälper dem"

Trots mängder av vittnesskildringar säger sig de svenska företagen inte känna till några övergrepp mot byborna.

- Vi hjälper massor av människor att få mat för dagen. Slutar man bryta guldet kommer människor i Ghana att få det sämre.

- Vi känner oss som goda samhällsmedborgare i dessa länder, säger Björn Rosengren, affärsområdeschef för gruvdriften inom Atlas Copco, till Uppdrag granskning.

Avbröt intervjun

Tom Erixon, ansvarig för miljö- och etikfrågor i Sandviks koncernledning, blir så arg över Uppdrag gransk-nings frågor att han avbryter intervjun och lämnar rummet tillsammans med företagets informationsdirektör Helene Gunnarsson.

Men informationsdirektören säger till Aftonbladet:

- Vi måste se till att få kännedom om de faktiska förhållandena i Ghana. Stämmer uppgifterna är det oerhört allvarligt och då måste vi omvärdera vårt engagemang där.

Ghana - ett plågat land

Johan Edgar