Går det att störta Saddam Hussein utan ett krig?

NYHETER

Fredsaktivisten Ingrid Ternert chattar med läsarna

Malin säger: Går det verkligen, som liten privatperson, att påverka USA?

Ingrid Ternert säger: Ja, det är enda chansen för inga politiker prövar, förutom några få stater i Europa. Blir vi många kan vi påverka för USA är känsliga för att riskera sina egna medborgares liv. Den inhemska opinionen i USA är det viktigaste för att kunna påverka USA när det gäller det här kriget.

Lina säger: Vad ska ni göra där nere, mer specifikt, för att stoppa kriget?

Ingrid Ternert säger: Vi ska ta kontakt med de organisationer som finns där nere, Voices of the wilderness har funnits där nere länge. Sedan finns det internationella jurister som arbetar för ekonomisk och social rättvisa. De utgår från den internationella lagstiftning som finns, t.ex 4:e Geneve konventionen och de mänskliga rättigheterna.

Vi tar kontakt med de hjälporganisationer som finns där nere och intervjuar dem om de har fått tillräckligt med stöd för att hjälpa civilbefolkning. Har de inte det tar vi kontakt med våra styrande och hör vad de har gjort för att hjälpa stödorganisationerna.

Vi ska också kolla hur befolkningen lever, hur det är på barnsjukhusen där barn har cancer från de vapen som användes i förra kriget. Mycket urandamm och genetiska skador finns sen förra kriget. Vi kommer också att demonstrera den 15 feb med Mandela och massor med människor från hela världen, ställa krav utanför FN:s hus i Bagdad. "Inget missbruk av FN för krig."

En busslast med 30 kvinnor kommer att åka ner och prata med Saddam. Det är bara upp till alla kvinnor att anmäla sig.

Martta säger: Varför valde du att engagera dig i just den här konflikten? Var det för mediaintresset kring den?

Ingrid Ternert säger: Jag har engagerat mig i många konflikter runt om i världen. Jag har varit aktiv i många år. Men jag anser att denna konflikt är extra farlig får vår framtid, av olika skäl.

mikael säger: jag beundrar er! ni är verkligen modiga! hoppas att ni & befolkningen i Irak slipper "fredsbomberna". vad kan jag som fegis göra för att förhindra mördarna från att döda?

Ingrid Ternert säger: Bara genom att prata om det här och ta reda på så mycket som möjligt i Sverige. Bilda opinion. Du kan där du bor bilda en fredsgrupp och kontakta de andra grupper som finns, speciellt i Stockholm och Göteborg. Du kan göra mycket själv om du bara har din ideologi, för en värld i fred och gemenskap.

Claes säger: Ska en diktator få härja fritt och dessutom få indirekt stöd av aktivister som du? Det är klart att Saddam bjuder in er att agera sköldar eller så tas ni som gisslan. Urbota dumt.

Ingrid Ternert säger: Det var lustigt att inte denna fråga kom tidigare. Det är det man har att anklaga fredsrörelsen för. Men min motfråga är: Varför säger man inte likadant om fredsrörelsen i alla de andra länder i den fattiga världen som ofta styrs av diktatorer. Det finns en viktig skillnad. Ofta stöder USA diktatorerna och då anklagas inte fredsrörelsen. USA stödde också Saddam innan han började sticka upp. Kan ni den "roliga historien" som går runt? Hur kan president Bush vara så säker på att Saddam har massförstörelsevapen? Svar: Han har sparat kvittona.

Kenta H säger: Kommer ni att stanna, även om det skulle komma fram bevis på massförstörelsevapen genom FN:s vapeninspektörer?

Ingrid Ternert säger: Bra fråga. Vi säger absolut NEJ till krig. Det löser inga problem och speciellt inte i detta fall i mellanöstern där det finns mycket massförstörelsevapen. Se bara på Israel som har och ingen bryr sig. Det finns mycket i regionen och det kan smälla där. Vi kommer naturligtvis att stanna. Vi är där för skydda civilbefolkningen. Att sprida info om vad som drabbar de civila och sätta tummen i ögat på makthavarna.

Daniel säger: Tror du det går på något annat sätt än krig att störta Saddam Hussein? Vilket i sådana fall? Och är du beredd att dö för fred? Din död kanske inte påverkar något alls.

Ingrid Ternert säger: FN-stadgan tillåter inte krig för att störta ett lands regering. Det den tillåter är krig som försvar om man är direkt hotad eller om världsfreden är hotad. Man kan inte exportera demokrrati. Titta på Afghanistan hur det ser ut nu, där presidenten Karzai måste ha 46 amerikanska livvakter. Om man upphävde de nu 12 år gamla sanktionerna mot Irak så gav man befolkningen en "fair chans" att ta itu med sina problem.

ida säger: hur ser din familj på ditt beslut?

Ingrid Ternert säger: Jag måste fokuser på det här och få med mig människor. Det är mycket lättare att göra något än att sitta och se på och inte göra något. Hade familjen åkt ner hade jag varit väldigt nervös.

Maja säger: "En busslast med 30 kvinnor kommer att åka ner för att prata med Saddam"?? Har du aldrig hört att kvinnor i arabvärlden inte har något att säga till om? Dum idé!

Ingrid Ternert säger: Före gulfkriget hade kvinnan i Irak bästa ställningen i hela Mellanöstern. De hade den bästa sjukvården och gratis utbildning för män och kvinnor upp till universitetsnivå.

Richard säger: Undrar är du inte rädd för att andra inte värderar ditt liv lika högt!! Som du kanske gör själv

Ingrid Ternert säger: Det märkliga är att det ligger i den irakiska befolkningens kultur att de är vänliga mot främlingar, t.o.m. mot amerikaner. Det är omvittnat av alla. Däremot finns där en väldig våldskultur i botten, med 50 partier som vid ett krigsutbrott skulle starta ett krig: alla mot alla, om de överlever. Då råkar förstås även vi illa ut.

mpvas säger: Ni påstår att den inhemska opinionen är det viktigaste. Om så är fallet varför bagdad och inte försöka det rådande styret i hemlandet?

Ingrid Ternert säger: Själv har jag varit aktiv i att organisera 3 demonstrationer, en för afghanistan och två för Irak, så vi gör allt för att skapa opinion. Man måste jobba på olika plan och nu är läget akut i Irak och det finns hot om ett tredje världskrig. Om 5 miljoner människor hade skickat ett brev till vår regering om att stoppa kriget. Då hade det blivit effekt.

Uncle Sam säger: Du naemner FN stadgan som god lag: du accepterar alltsaa ett ev militaert ingripande av saekerhetsraadet?

Ingrid Ternert säger: Jag accepterar FN-stadgan men inte den nedmontering av densamma som har skett med bland annat USA bakom. De resolutioner som tas nu har inget med stadgan att göra.

chris säger: Hur ställer du dig till det faktum att Saddam Hussein har använt biologiska vapen på sitt eget folk, enligt min mening är millitära aktioner nödvändiga för att avlägsna denna martyr. Det är bättre att ta konflikten nu än om låt säga 10 kanske då Saddam bränner av en arsenal av vapen på dirverse länder och katastrofen är ett faktum.

Ingrid Ternert säger: Han är en tyrann, som stormakterna har stött. Det var deras krig mot Iran som han utkämpade. De var de som beväpnade honom med bl.a. kemiska vapen. Däremot är det inte alls så säkert att det var Saddam som gasade kurder i Halabaja. Senast enligt Jan Öberg, fredsforskaren så är skuldfrågan inte alls så säker som man får känslan av i media och sagesmän inom den brittiska och amerikanska säkerhetstjänsten.

Tippler säger: Vem finaniserar resan m.m. ??

Ingrid Ternert säger: Vi gör det själva.

Calle säger: Det Irakiska folket har ju inte tillgång till medier som du och jag. Det är inte konstigt att de är emot ett krig. Det är ju Sadam som skriver tidningarna och håller i tv sändningarna. Du blir ju straffad om du har en parabol tillexempel! Tycker du om Sadam eller?

Ingrid Ternert säger: Jag tycker inte om Saddam. Han är en diktator och som de flesta diktatorer har många liv på sitt samvete. Däremot så hjälper inte de nu 12-åriga sanktionerna för att straffa Saddam. Det är folket, kvinnor och barn som lider och dör istället. Enligt FN har hittills 1,75 miljoner människor dött av sanktionerna varav 600 000 barn. Sanktioner är ett långt större massförstörelsevapen än atombomben över Hiroshima under andra världskriget. Det är den moderna formen av krigföring att sätta åt civilbefolkningen. 90 procent av alla offer i dagens krig är civila. Under det 1:a världskriget var det 20 procent.

Bettan säger: Jag tycker att du borde ha en stor ros för vad du och dina gelikar gör! Visst ska Saddam inte kunna göra som man vill, men man glömmer bort att det är civilbefolkningen som får ta allt lidande. Jag önskar er lycka till på er mission! =)

Ingrid Ternert säger: Tack. Det värmer. Ni är välkomna ner.

Ingrid Ternert säger: Det är glädjande att den yngre och den äldre opinionen i Sverige vaknar och tar tag i de här frågorna. Att freds- och antikrigsrörelsen har organsierat sig så starkt, bl.a. med internet t.o.m. innan detta krig har startat. Det tog fyra år innan opinionen vaknade under Vietnamkriget.