Kraftig ökning av bidragsfusket

NYHETER

Förra året polisanmäldes 391 fall av misstänkt bidragsfusk.

Det är en ökning med 80 procent jämfört med 2001.

Det framgår av ny statistik från Försäkringskassan.

Försäkringskassan har specialgranskat den tillfälliga föräldrapenningen och resultatet har inte låtit vänta på sig.

Antalet polisanmälningar för misstänkt bidragsfusk har stigit med 80 procent på ett år - fusk med tillfällig föräldrapenning utgör en stor del av ökningen, uppger Metro.

Få fall leder till åtal

Åke Kärnell, jurist på försäkringskassan i Stockholms län, säger att det är långt ifrån alla fall som går så långt som till polisanmälan.

- Vi polisanmäler om vi misstänker bedrägeri, när någon försöker vilseleda oss för egen vinning skull, säger han till aftonbladet.se.

Tillfällig föräldrapenning utgår när en förälder är hemma för vård av sjukt barn.

- Ibland har det visat det sig att föräldrarna jobbat ändå eller att barnet är i barnomsorg fast föräldrarna sagt att barnet är hemma, säger Åke Kärnell.

Lurade till sig 300 000 kronor

I Stockholms län gällde 34 av 179 anmälningar tillfällig föräldrapenning. 44 anmälningar gällde sjukpenning.

- Det har bland annat framkommit att personen trots att den fått sjukpenning varit kapabel att arbeta, säger Åke Kärnell.

Polisanmälningarna har gällt misstänkt bedrägeri på mellan 1000 kronor och 200000 kronor.

Ett extremfall har redan avgjorts i Stockholms tingsrätt. Där hade försäkringskassan betalat ut 300 000 kronor till en man baserat på falska uppgifter.

Frida Johansson