De styrde kravallerna via SMS får fängelse

Publicerad:
Uppdaterad:

Göteborg: Hovrätten mildrade straffen för åtta ungdomar

Åtta ungdomar dömdes på fredagen av hovrätten för västra Sverige till fängelse på mellan ett år och fyra månader och två år och fyra månader för deras inblandning i den så kallade sambandscentralen under EU-toppmötet i Göteborg.

I Göteborgs tingsrätt dömdes de i oktober till mellan tre och fyra års fängelse.

Samtliga åtalade har dömts för medhjälp till våldsamt upplopp. Åklagaren ansåg att de var skyldiga till anstiftan till våldsamt upplopp på grund av SMS-meddelanden som skickats från en dator i den så kallade sambandscentralen, där ungdomarna befann sig, till ett antal mobiltelefoner.

Men hovrätten anser att det i vissa avseenden råder stora oklarheter när det gäller dessa meddelanden. Därför dömer hovrätten de åtta för medhjälp till våldsamt upplopp.

De dömda är ungdomar mellan 19 och 24 år. De är hemmahörande i bland annat Stockholmsområdet och Göteborg.

Hovrätten hänvisar i sin dom till att verksamheten var noggrant planerad och bedrevs med avancerad teknisk utrustning samt att skadeverkningarna av upploppen var allvarliga.

Rätten anser att påföljden för de brott som de åtta ungdomarna döms för har ett lägre straffvärde än det anstiftansbrott som tingsrätten dömde dem för. Därför blev också straffen i hovrätten något lägre.

Hovrätten anser dock att straffvärdet är betydligt högre än i tidigare mål där straffvärdet för våldsamt upplopp i samband med EU-toppmötet i de flesta fall bedömts vara ungefär ett års fängelse.

Hovrätten har tagit hänsyn till några av de dömdas ålder och gett mildare straff för dessa.

TT

Publicerad: